Niedziela, 23 czerwca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Mikroprojekt pt. "POLSKO-SŁOWACKIE LATO"

2012-05-10
MIKROPROJEKT PT. POLSKO-SŁOWACKIE LATO


BENEFICJENT: Gmina Tokarnia
PARTNERZY PROJEKTU:  Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Obec Vitanová
OKRES REALIZACJI: 01.06.2009 r. – 31.12.2009 r.
ZREALIZOWANA WARTOŚĆ PROJEKTU:  5.436,30 € w tym dofinansowanie z EFRR: 4.620,86  €

Celem projektu był rozwój współpracy partnerskiej pomiędzy polską a słowacką społecznością poprzez zacieśnienie więzi na różnych płaszczyznach: społecznej, kulturalnej i instytucjonalnej.

Główne działania zrealizowane w ramach projektu:
I.    IV Międzynarodowe Zawody Pożarnicze w Tokarni
Podczas zawodów, które odbyły się w dniu 5 lipca 2009 r. doskonalone były metody ratownicze.

II.  Udział w działaniach projektu komplementarnego:
•    Międzynarodowe Zawody Sportowe w Liesku – 12 lipiec 2009;
•    „Nasze dobre strony – prezentacja samorządu, kultury i walorów turystycznych naszego regionu” – 22 sierpień 2009;
•    „Potyczki sportowo-kulturalne” – 16 sierpnia 2009.

III.  Międzynarodowe Zawody Sportowe w Tokarni
Podczas zawodów w dniu 9 sierpnia 2009 r. przeprowadzone zostały dwie konkurencje sportowe: piłka nożna oraz siatkówka. W zawodach wzięły udział drużyny sportowe z gmin: Tokarnia, Cimhova, Vitanova i Liesek.

IV.  Dożynki Gminne w Tokarni – Pierwszy Jarmark Polsko-Słowacki
Impreza odbyła się w dniu 23 sierpnia 2009 r.

   

 

Fotografie pochodzą z archiwum Beneficjenta.