Poniedziałek, 24 czerwca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Mikroprojekt pt. "POLSKO-SŁOWACKIE INSPIRACJE FOLKLORYSTYCZNE EUROREGION TATRY 2010"

2012-05-10

MIKROPROJEKT PT. POLSKO-SŁOWACKIE INSPIRACJE FOLKLORYSTYCZNE EUROREGION TATRY 2010

BENEFICJENT:  Centrum Promocji i Kultury Gminy Czarny Dunajec
PARTNER SŁOWACKI: Obec Habovka
OKRES REALIZACJI:  02.01.2010 r. - 30.12.2010 r.
ZREALIZOWANA WARTOŚĆ PROJEKTU:  21 833,72€ w tym dofinansowanie z EFRR: 18 558,66€.

Pogranicze polsko-słowackie jest miejscem o bogatym folklorze, który stanowi odzwierciedlenie wielu aspektów życia naszych przodków. Sztuka ludowa stanowi jeden z przejawów kultury ogólnoludzkiej, do których należą nie tylko stroje, rzemiosło, potrawy, ale też pieśni ludowe i taniec.
Zespoły artystyczne, zespoły folklorystyczne oraz dziecięce zespoły folklorystyczne, oprócz wykonywania tańców ludowych i śpiewu pieśni ludowych, tworzą też obrazy sceniczne. Ich działalność prezentuje ciche piękno strojów ludowych oraz ukazuje tradycje folkloru  polskiego i słowackiego, które należą do najbogatszych kultur na świecie. Wielu muzyków góralskich  czerpie z bogatego dorobku muzyki słowackiej i na odwrót. Potrzebą było zatem zbadanie interakcji i transformacji, jakie zachodzą między kulturami w muzyce góralskiej po stronie polskiej i słowackiej oraz wynikającej stąd multikulturowej synergii, typowej dla procesów globalizacyjnych.

Główne działania zrealizowane w ramach projektu:
I.    Przygotowanie i wydanie folderu okolicznościowego promującego projekt
 Folder wydano w ilości 1000 egzemplarzy.

II.  Przygotowanie oraz przeprowadzenie konferencji pn. Muzyka Andrzeja Knapczyka Ducha, słynnego muzykanta góralskiego, inspirowana muzyką słowacką

III.  Przygotowanie oraz przeprowadzenie Konkursu dziecięco-młodzieżowych Muzyk  Polskich i Słowackich

IV. Wystawa Muzyka Andrzeja Knapczyka Ducha, słynnego muzykanta góralskiego,  inspirowana muzyką słowacką
Wystawę zorganizowano w kwietniu 2010 r.

V.   Przygotowanie oraz przeprowadzenie cyklu 4 festynów
Międzynarodowe posiady folklorystyczne zorganizowano w miejscowościach: Podszkle, Załuczne, Chochołów, Pieniążkowice.VI. Przygotowanie oraz przeprowadzenie konferencji „Tradycja Bożonarodzeniowa”
wraz z wspólną kolacją wigilijną przy pastorałkach góralskich i orawskich

  

VII. Wystawy tradycyjnych bożonarodzeniowych szopek polskich i słowackich

Fotografie pochodzą z archiwum Beneficjenta.