Piątek, 01 grudnia 2023 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Mikroprojekt pt. "POLSCY I SŁOWACCY UCZNIOWIE POZNAJĄ TATRY..."

2012-06-28
MIKROPROJEKT PT. POLSCY I SŁOWACCY UCZNIOWIE  POZNAJĄ TATRY-CYKL IMPREZ EDUKACYJNYCH

BENEFICJENT: Tatrzański Park Narodowy
PARTNER SŁOWACKI:  Štátne lesy Tatranského národného parku
OKRES REALIZACJI: 01.07.2011 r. – 30.06.2012 r.
ZREALIZOWANA WARTOŚĆ PROJEKTU:  36.734,56 € w tym dofinansowanie z EFRR: 31.224,37 €


Każdy człowiek mieszkający u podnóża Tatr powinien poznać specyfikę Tatr, ich faunę i florę. Większość uczniów kończących edukacje szkolną  posiada zbyt mała wiedzę na ten temat. Nie znają Tatr położonych w granicach Rzeczypospolitej Polskiej, a już na pewno tej części, która terytorialnie leży na obszarze Republiki Słowackiej. Tatrzański Park Narodowy wychodząc naprzeciw tym problemom opracował i wydał materiały dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli, które zostały wykorzystywane do realizacji zajęć szkolnych.

Główne działania zrealizowane w ramach projektu:

I.      Opracowanie i wydanie materiałów dydaktycznych  o Tatrach dla nauczycieli i uczniówII.     Przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieliIII.    Przeprowadzenie cyklu zajęć dla uczniów kl. IV-VI  w wybranych szkołach podstawowychIV.    Przeprowadzenie konkursów wewnątrzszkolnych


V.      Warsztaty dla polskich  i słowackich uczniów

   

 
VI.    Spotkanie podsumowujące wykonanie działań i osiągniętych efektów

Fotografie pochodzą z archiwum Beneficjenta.
Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie: http://gis.tpn.pl/uczniowie/