Piątek, 01 grudnia 2023 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Mikroprojekt pt. PIERWSZE KROKI NA DRODZE DO WZAJEMNEJ WSPÓŁPRACY GMINY SPYTKOWICE I WSI...

2012-05-10
 
MIKROPROJEKT PT. PIERWSZE KROKI NA DRODZE DO WZAJEMNEJ WSPÓŁPRACY GMINY SPYTKOWICE I WSI BLATNICA

BENEFICJENT: Gmina Spytkowice
PARTNER SŁOWACKI: Obec Blatnica
OKRES REALIZACJI:  01.06.2009 r. - 31.07.2010 r.
ZREALIZOWANA WARTOŚĆ PROJEKTU: 24.717,81 € w tym dofinansowanie z EFRR: 21.010,14 €

Projekt służył rozwojowi wzajemnej współpracy Gminy Spytkowice i Obec Blatnica. Fundament transgranicznego partnerstwa między tymi miejscowościami został zbudowany m.in. w oparciu o takie płaszczyzny jak: ochrona dziedzictwa kulturowego obu miejscowości i aktywizacja seniorów  w obu wsiach. Dzięki realizacji działań zaplanowanych w ramach mikroprojektu stworzono trwałe struktury współpracy między oboma miejscowościami, ponieważ partnerzy kontynuowali współpracę również po zakończeniu projektu.

Główne działania zrealizowane w ramach projektu:
I.    Dni Blatnicy i Dni Spytkowic
W roku 2009 partnerzy mikroprojektu zorganizowali Dni Spytkowic i Dni Blatnicy, w których uczestniczyło kilka tysięcy osób z Polski i ze Słowacji. Festyny te były doskonałą okazją do zaprezentowania transgranicznego partnerstwa Spytkowic i Blatnicy licznie zebranym mieszkańcom obu miejscowości oraz turystom.

   
  
II. Realizacja małych inwestycji w Gminie Spytkowice
W trosce o dziedzictwo kulturowe, dzięki finansowemu wsparciu ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa, Gmina Spytkowice w ramach realizowanego mikroprojektu:
  • przeprowadziła renowację przydrożnej kapliczki w Spytkowicach. W roku 2010  przy odnowionej kapliczce im. Serca Jezusowego  odprawione zostało wspólne nabożeństwo ekumeniczne, w którym uczestniczyli mieszkańcy Spytkowic i Blatnicy

     

  • Odnowiła 15 uli zabytkowej pasieki pszczelarskiej. W uroczystym otwarciu i poświeceniu pasieki w roku 2010 uczestniczyli przedstawiciele gmin partnerskich.
     
  • Odnowiła i wyposażyła pomieszczenie w budynku Urzędu Gminy Spytkowice służące spotkaniom seniorów.
III.Wizyty studyjne przedstawicieli gmin partnerskich
W roku 2009 przedstawiciele Obec Blatnicy uczestniczyli w wizycie studyjnej w Spytkowicach, w trakcie której zwiedzili Spytkowice oraz zapoznali się m.in. z funkcjonowaniem miejscowej oczyszczalni ścieków.
Z rewizytą do Blatnicy w roku 2010  udali się Spytkowiczanie. W trakcie wizyty studyjnej przedstawiciele Gminy Spytkowice zwiedzili m.in. Muzeum im. Karola Plicku. Polsko-słowackie spotkanie służyło wymianie doświadczeń oraz podsumowaniu realizacji wspólnego mikroprojektu. 

     

IV.Opracowanie polsko-słowackiego folderu promocyjnego pt. Spytkowice.Blatnica
Folder prezentujący podstawowe informacje na temat miejscowości partnerskich: Gminy Spytkowice i Obec Blatnicabył dystrybuowany był po polskiej i słowackiej stronie granicy.
Fotografie pochodzą z archiwum Beneficjenta.
Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie: http://www.spytkowice.pl/index.php?page=PokazDok&id=184&PHPSESSID=95197d5c725a07b0fbb1ebb326d2da5b