Czwartek, 23 maja 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Mikroprojekt pt. "PIELGRZYMKI JANA PAWŁA II POD TATRAMI..."

2012-05-10

MIKROPROJEKT PT. PIELGRZYMKI JANA PAWŁA II POD TATRAMI W POLSCE I NA SŁOWACJI

BENEFICJENT: Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu
PARTNER SŁOWACKI: Združenie Region „Tatry”
OKRES REALIZACJI:  01.09.2009 r. - 31.01.2011 r.
ZREALIZOWANA WARTOŚĆ PROJEKTU: 35.787,28  € w tym dofinansowanie z EFRR: 30.419,19 €

Ojciec Święty podkreślił, że ta naturalna granica w postaci pięknych gór była najbardziej bezpieczna i jednocześnie najbardziej pokojowa. Góry połączyły bowiem ludzi mieszkających po jednej i po drugiej stronie i pomogły wytworzyć szczególny rodzaj solidarności wiary i kultury.
/Kardynał Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski, Słowo wstępne [w]: Jan Paweł II Pod Tatrami. Pielgrzymki do Polski i na Słowację 1979-2002, Nowy Targ 2010,  s.7/


W roku 2009 obchodzono 30 rocznicę pierwszej wizyty papieża Jana Pawła II w Polsce (w tym w Nowym Targu). Pomimo ogromnych trudności stwarzanych przez ówcześnie panujący system polityczny wielu Słowakom udało się wziąć udział w pamiętnej Mszy Św. na nowotarskim lotnisku. Również pielgrzymki Jana Pawła II na Słowacji nie obyły się bez udziału Polaków. Rocznica ta była doskonałą okazją do przypomnienia pielgrzymek, podczas których Jan Paweł II odwiedził miejsca zarówno w Polsce jak i na Słowacji znajdujące się na obszarze Euroregionu "Tatry". W tym celu partnerzy projektu podjęli się realizacji mikroprojektu, którego głównym efektem była publikacja ukazująca miejsca pobytu Papieża pod Tatrami w Polsce i na Słowacji.  Jest to album ukazujący w duchu ekumenizmu wspólne ponadgraniczne wartości, które prezentował swoją postawą Ojciec Święty, a obok których nie sposób przejść obojętnie. Realizacja projektu przyczyniła się do upowszechnienia wśród mieszkańców i turystów miejsc pod Tatrami związanych z Janem  Pawłem II. Ponadto w ramach projektu zainicjowano współpracę miast papieskich znajdujących się po obu stronach Tatr, co stało się punktem wyjścia do stworzenia partnerskiej sieci współpracy.

Główne działania zrealizowane w ramach projektu:
I.      Wydanie publikacji pt. Jan Paweł II od Tatrami. Pielgrzymki do Polski i na Słowację  1979-2002
Fotografie  zamieszczone w albumie przywołują wydarzenia sprzed lat, zarówno te oficjalne -  spotkania Ojca Świetnego z wiernymi w Nowym Targu, Lewoczy, Zakopanem, Ludźmierzu i Starym Sączu, jak i  prywatne - chwile odpoczynku Jana Pawła, które znajdywał w Dolinie Chochołowskiej i Wielickiej, nad Morskim Okiem i na Kasprowym Wierchu. Album został wzbogacony o zapis relacji świadków tamtych dni, słowa wygłoszonych homilii, a także prezentację miejsc, które Ojciec Święty odwiedził w trakcie swoich pielgrzymek pod Tatrami. Publikację wydano w 1000 egzemplarzy.II.      Organizacja spotkań promujących album w Polsce i na Słowacji
W dniu 26.01.2011 r., w Kieżmarku w Domu Spotkań Polsko-Słowackich zorganizowano, spotkanie promujące publikację pt.Jan Paweł II. Pielgrzymki do Polski i na Słowację 1979-2002,  w którym uczestniczyło 81 osób. Podobne spotkanie odbyło się w dniu 27.01.2011r. w Ośrodku Współpracy Polsko – Słowackiej w Nowym Targu. W spotkaniu wzięły  udział 143 osoby.

    
Spotkanie promocyjne w Kieżmarku

   

      
Spotkanie promocyjne w Nowym Targu        

  Fotografie pochodzą z archiwum Euroregionu "Tatry".