Niedziela, 23 czerwca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Mikroprojekt pt. "OTWARTA PRZESTRZEŃ INTEGRACJI"

2012-06-28
MIKROPROJEKT PT.  OTWARTA PRZESTRZEŃ INTEGRACJI

BENEFICJENT: Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu
PARTNER SŁOWACKI: Park kultúry a oddychu v Prešove
OKRES REALIZACJI: 01.05.2011 r. – 30.11.2011 r.
ZREALIZOWANA WARTOŚĆ PROJEKTU:  29.794,55 € w tym dofinansowanie z EFRR: 25.325,38 €

Projekt pt. Otwarta przestrzeń integracji, będący projektem komplementarnym, skierowany był w całości do osób niepełnosprawnych z Polski i ze Słowacji. Jak podkreślają pomysłodawcy projektu ponad 500 milionów ludzi na świecie  cierpi z powodu różnego rodzaju niepełnosprawności. W Polsce w roku 1996 było 5430,6 tys. osób niepełnosprawnych (14,3% ogółu społeczeństwa), w tym około 1% stanowią osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Głównym celem projektu było wzajemne poznanie, nawiązanie kontaktów, zyskanie nowych umiejętności przez osoby niepełnosprawne, a także zwiększenie ich wiary  w siebie przez arteterapię, czyli terapię przez sztukę. Dlaczego arteterapia? Dlatego, jak wskazują autorzy projektu, że terapia przez sztukę dostarcza osobom niepełnosprawnym środków pozwalających poznać, uporządkować, wyrazić i zrozumieć własne emocje, odreagować w społecznie akceptowany sposób nadmierne napięcie emocjonalne, jak również często staje się sposobem zarobku przez co sprawia, iż osoby niepełnosprawne aktywnie uczestniczą w życiu społecznym. W ramach projektu zorganizowano 38 warsztatów terapii przez sztukę, w których wzięło udział 138 osób. Efektem warsztatów  teatralnych był spektakl pt. "Stworzenie świata", a owocem zajęć plastycznych wystawa prac zorganizowana w Nowym Targu i Preszowie. Uczestnicy projektu mieli również możliwość wzięcia udziału w wyjazdowych zajęciach edukacyjnych z regionalizmu.

Główne działania zrealizowane w ramach projektu:
I.    Organizacja cyklu warsztatów terapii przez sztukę:
  • Decoupage - w 12 spotkaniach udział wzięły 22 osoby (z Polski – 14; ze Słowacji – 8). Efektem warsztatów były m.in. dzbanki, pudełka, talerze, ikony, tablicę blackboard, ramki na zdjęcia.
  • Rzeźba - w 12 warsztatach uczestniczyły 22 osoby (z Polski – 14; ze Słowacji – 8). Wykonano rozmaite formy m.in. rzeźby, płaskorzeźby, odlewy, kubki.
  • Malarstwo - w 6 spotkaniach udział wzięło 18 osób (z Polski: 12; ze Słowacji – 6). Osoby te wykonały obrazy indywidualne lub wspólne pod kierunkiem instruktora. 
  • Fotografia - w 6 warsztatach  uczestniczyły 24 osoby (w tym 10 i  14 ze Słowacji). Uczestnicy poznali pracę z aparatem pod kierunkiem instruktora i  wykonywały zdjęcia w trakcie zajęć w  plenerze. 
  • Animacja poklatkowa - w trzydniowych warsztatach wzięło udział 14 osób  (8 osób  z Polski  i 6 osób ze Słowacji).  Efektem były wykonane  filmy w różnych technikach, o rozmaitej tematyce. Filmy te można zobaczyć na stronie poświęconej realizacji projektu.
  • Teatr - pięciodniowych  zajęciach udział wzięło  20 osób (14 z Polski  i 6 ze  Słowacji).  Warsztaty zwieńczone zostały spektaklem teatralnym/happeningiem  pt.„Stworzenie świata”, który odbył się w dniu 24.06.2011 r. w Nowym Targu. 

 

  

II.    Dogoterapia
W ramach projektu przeprowadzono także 6 spotkań w formie dogoterapii, w których  uczestniczyło 18 osób (12 z Polski i 6 ze Słowacji). W trakcie tych spotkań  osoby niepełnosprawne wykonywały ćwiczenia i zabawy terapeutyczne z psami pod kierunkiem instruktora.

 

III. Zajęcia edukacyjne z regionalizmu
Dla 14 osób z Polski i 12 osób ze Słowacji zorganizowano 3 zajęcia edukacyjne z regionalizmu  w  Muzeum Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej.  Tematyka zajęć nawiązywała do wspólnego polsko-słowackiego dziedzictwa kulturowego. Realizowane były  w postaci aktywnych lekcji regionalnych: „Od ziarna do chleba”; „Jak to z lnem było?”; „Ozdoby z bibuły”.

IV.   Wystawa
Zwieńczeniem  działań były wernisaże wystawy prac zrealizowanych  podczas warsztatów terapii przez sztukę. Wernisaż pierwszej wystawy odbył się w dniu 19 października 2011 w Nowym Targu, a wernisaż drugiej wystawy  odbył się w dniu  9 listopada  2011 r. w Preszowie.  Na potrzeby wystaw wydano katalog  z pracami powstałymi podczas projektu w nakładzie 1000 egzemplarzy. Katalog dostępny jest tutaj.

     

V. Strona internetowa

Strona www.integracja.nowytarg.pl została w całości poświęcona mikroprojektowi pt. Otwarta przestrzeń integracji.Fotografie pochodzą z archiwum Beneficjenta.
Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie: http://www.integracja.nowytarg.pl/