Niedziela, 23 czerwca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Mikroprojekt pt. "OCENA ZMIAN W ŚRODOWISKU PIENIN..."

2012-05-10
MIKROPROJEKT PT. OCENA ZMIAN W ŚRODOWISKU PIENIN SPOWODOWANYCH BUDOWĄ I EKSPLOATACJĄ ZESPOŁU ZBIORNIKÓW WODNYCH CZORSZTYN - NIEDZICA I SROMOWCE WYŻNE

BENEFICJENT: Pieniński Park Narodowy
PARTNER SŁOWACKI:  Štátna ochrana prírody SR, Správa Pieninského národného parku
OKRES REALIZACJI: 01.02.2010 r. – 31.01.2011 r.
ZREALIZOWANA WARTOŚĆ PROJEKTU:  8.083,56 € w tym dofinansowanie z EFRR:  6.862,95 €

Cele projektu to:
  • ocena zmian w środowisku Pienin po polskiej stronie granicy, spowodowanych budową i eksploatacją zbiorników wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne,
  • poinformowanie polskiej i słowackiej społeczności o tych zmianach.
Projekt umożliwił różnym instytucjom i osobom zapoznanie się z najnowszą wiedzą na temat  zmian środowiska w rejonie zbiorników wodnych i na rzece Dunajec. Dzięki projektowi zgromadzone i odpowiednio rozpowszechnione dane naukowe powiększą i usystematyzują wiedzę na temat zmian w środowisku Pienin, spowodowanych budową zapory wodnej.

Główne działania zrealizowane w ramach projektu:
I.    Spotkanie organizatorów konferencji w celu zapoznania się z funkcjonowaniem zbiorników wodnych
Spotkanie odbyło się w dniu 27 sierpnia 2010 r.

II.   Konferencja naukowa pod hasłem „Pieniny – Zapora – Zmiany“
W dniach 14-15 października 2010r. odbyła się konferencja naukowa pod hasłem „Pieniny – Zapora – Zmiany“, w której uczestniczyło około 125 osób. Na sesji referatowej wygłoszono 7 prelekcji multimedialnych, po których toczono dyskusje.

     

III.   Wydanie publikacji naukowej z referatami i artykułami oraz „Przewodnika po sesji posterowej“

                          
                                                   Publikacja naukowa                                                                                            Przewodnik

IV.    Wydanie broszury popularno-naukowej
Broszurę wydano w nakładzie 2000 szt.

          

Fotografie pochodzą z archiwum Beneficjenta.
Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie: http://www.pieninypn.pl/?id=70807&location=f&msg=1&lang_id=PL