Piątek, 24 maja 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Mikroprojekt pt. "NA TROPIE TRADYCJI-IDENTYFIKACJA DZIEDZICTWA..."

2012-05-10
MIKROPROJEKT PT. NA TROPIE TRADYCJI-IDENTYFIKACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO CZTERECH GMIN

BENEFICJENT:  Gmina Raciechowice
PARTNER SŁOWACKI: Obec Hladovka
OKRES REALIZACJI:  01.12.2009 r. - 30.11.2010 r.
ZREALIZOWANA WARTOŚĆ PROJEKTU:  33 361,68€ w tym dofinansowanie z EFRR:28 357,43 €

Głównym celem projektu Na tropie tradycji – identyfikacja dziedzictwa kulturowego czterech gmin był rozwój i wdrożenie inicjatyw współpracy przygranicznej, ukierunkowanych na wzmocnienie operacyjne samorządów oraz stymulowanie inicjatyw społecznych i edukacyjnych w obszarze ochrony dziedzictwa kulturowego.
Ponadto projekt przyczynił się do:
- wykorzystania potencjału kulturowego, historycznego i krajobrazowego do celów edukacyjnych oraz wskazania i upowszechniania wspólnych tradycji na szlaku krakowiaków i górali na pogranicznych obszarach,
- zainteresowania, ocalenia i ochrony tradycyjnych rzemiosł i twórczości ludowej,  upowszechniania wiedzy na temat kultury lokalnej.

Główne działania zrealizowane w ramach projektu:
I.    Cykl ośmiu szkoleń z zakresu dziedzictwa kulturowego

          

 

II.    Wycieczka 33 dzieci z Raciechowic na Słowację


III.   Warsztaty Wielkanocne
  W warsztatach uczestniczyła grupa 40 dzieci (20 ze szkół słowackich – Hladoka, Vitanová i Čimhová i 20 dzieci z Zespołu Szkół nr 1 w Raciechowicach).

IV.    Polsko-Słowacki Dzień Dziecka
W ramach imprezy odbyły się gry i zabawy sportowe, konkursy plastyczne i muzyczne dla 180 dzieci. Impreza zakończyła się wręczeniem uczestnikom drobnych upominków.

V.    Impreza plenerowa-Święto Jabłka i Gruszki
Podczas imprezy w różnych dziedzinach prezentowali się polscy i słowaccy twórcy lokalni: rzeźba, malarstwo, haft, papieroplastyka (kwiaty z bibuły).

VI.   Publikacja
Wydano 3000 egzemplarzy broszurki zawierającej opis projektu,  jego celów, działań, planowanych rezultatów oraz prezentację gmin partnerskich.

  

Fotografie pochodzą z archiwum Beneficjenta.