Niedziela, 23 czerwca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Mikroprojekt pt. "MUZYKA NA SZCZYTACH..."

2012-05-10

MIKROPROJEKT PT. MUZYKA NA SZCZYTACH - FESTIWAL ARTYSTYCZNY W ZAKOPANEM

BENEFICJENT:  Stowarzyszenie im. Mieczysława Karłowicza w Zakopanem
PARTNER SŁOWACKI: Základná Umelecká Škola
OKRES REALIZACJI:  01.06.2009 r. - 31.01.2010 r.
ZREALIZOWANA WARTOŚĆ PROJEKTU:  38 866,02 € w tym dofinansowanie z EFRR: 33 036,11 €

Projekt „Muzyka na szczytach” poświęcony został mało znanemu gatunkowi muzyki poważnej inspirowanej dziedzictwem regionu Tatr z okresu XIX-XX wieku, reprezentowanej przez wybitnych twórców (m.in. M. Karłowicz, Anton Ciger). W ramach festiwalu odbył się cykl spotkań artystycznych promujących kulturę muzyczną, sięgającą tradycji góralskich i łączących w nowatorski sposób różne dziedziny sztuki i działalności twórczej dla prezentacji muzyki ilustrowanej filmem, obrazem, fotografią. Projekt stanowi przedsięwzięcie wpisujące się w  sposób istotny w podtrzymanie i kultywację regionalnych i lokalnych korzeni kulturowych a także poszukiwanie polsko-słowackich więzi etnicznych jako czynnika integrującego jej mieszkańców.

Głównym celem projektu było budowanie wzajemnego zaufania oraz bliskich kontaktów międzyludzkich stanowiących podstawę wszelkiego rodzaju transgranicznej współpracy społeczno-gospodarczej. Realizacja projektu przyczyniła się nie tylko do większej percepcji sztuki ludowej polsko-słowackiego regionu Tatr oraz jej współczesnych form wśród uczestników festiwalu, ale także do  wzrostu świadomości odbiorców odnośnie roli i znaczenia prezentowanej kultury etnicznej jako jednego z paradygmatów europejskiej tożsamości

Główne działania zrealizowane w ramach projektu:
I.    Koncert inaugurujący wystawę malarstwa
Otwarcie wystawy malarstwa „Muzyka z obrazach” zostało zainaugurowane występem Popradzkiego Chóru Dziecięcego – jednego z najbardziej utytułowanych na Słowacji.  W toku swej artystycznej działalności stał się on laureatem licznych międzynarodowych festiwali m.in: Bratislava Music Festival czy Festival Europa Cantat.

II.   Cykl 10 głównych koncertów festiwalowych prezentujących muzykę poważną inspirowaną dziedzictwem Tatr i tradycjami góralskimi

 

III.  Wystawa fotograficzna – „Muzyka w fotografii"

 

IV.  Utworzenie strony internetowej projektu: www.karlowicz.org/festiwal


 

V.    Wydanie płyty CD zawierającej nagrania z koncertów festiwalowych

Płyta została wydana w nakładzie 100 egzemplarzy.VI.   Przygotowanie materiałów promocyjnych; m.in. książeczek festiwalowych, ulotek


   
                                                                                                 Książeczka festiwalowa                                      Ulotka

VII.  Pokaz filmu górskiego z towarzyszeniem muzyki na żywo


Fotografie pochodzą z archiwum Beneficjenta.
Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie: http://karlowicz.org/festiwal/index.php?page=alias&hl=pl_PL