Sobota, 13 lipca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Mikroprojekt pt. "MŁODZI NA SZLAKACH POGRANICZA..."

2012-05-10

MIKROPROJEKT PT. MŁODZI NA SZLAKACH POGRANICZA POLSKO-SŁOWACKIEGO

BENEFICJENT:  Zespół Szkół im. Legionów Polskich w Poroninie Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
PARTNER PROJEKTU: Základná škola s materskou školou, Spišský Hrhov
OKRES REALIZACJI: 01.01.2010 – 30.11.2010
ZREALIZOWANA WARTOŚĆ PROJEKTU: 54.975,56 € w tym dofinansowanie z EFRR: 46.729,23 €

Celem projektu było zainicjowanie i wzmocnienie współpracy między społecznościami  partnerskich szkół w Poroninie i Spisskim Hrhovie, które sprzyjało poznawaniu i promowaniu dziedzictwa kulturowego  pogranicza polsko–słowackiego.

Główne działania zrealizowane w ramach projektu:
I.    Przeprowadzenie  warsztatów Klubu Młodych Redaktorów
Przeprowadzono 60 godzin warsztatów Klubu Młodych Redaktorów w których uczestniczyło 20 uczniów.II.   Przeprowadzenie warsztatów ginących zawodów
Przeprowadzono 15 godzin warsztatów ginących zawodów, w których uczestniczyło 107 uczniów.

                      

   

     

III.  Organizacja pracowni projektowejIV.   Organizacja wycieczek
Zorganizowano 6 wycieczek, w których uczestniczyło ponad 500 osób z Polski i Słowacji.

        

     

V.    Druk  „Młodzieżowego Słownika Turystycznego“
Publikację wydano w nakładzie 2000 egzemplarzy.VI.  Zorganizowanie wystawy fotograficznej „Pogranicze polsko– słowackie w obiektywie młodych”
Wystawę która obejrzało 557 osób.

VII. Zorganizowanie 2 konferencji
W konferencjach uczestniczyło 200 osób.

     

Fotografie pochodzą z archiwum Beneficjenta.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: http://www.szkolaporonin.pl/index.php?option=com_phocagallery&view=cooliris3dwall&Itemid=89