Sobota, 13 lipca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Mikroprojekt pt. "ŁĄCZĄ NAS WSPÓLNE TRADYCJE"

2012-05-10
MIKROPROJEKT PT. ŁĄCZA NAS WSPÓLNE TRADYCJE

BENEFICJENT: Stowarzyszenie Pogranicza
PARTNER SŁOWACKI: Hornošarišské osvetové stredisko
OKRES REALIZACJI: 01.01.2010 r. – 30.11.2010 r.
ZREALIZOWANA WARTOŚĆ PROJEKTU:  16.889,42 € w tym dofinansowanie z EFRR:  14.356,01 €

Projekt miał na celu przybliżenie oraz przekazanie za pomocą wydawnictwa albumowego informacji o aktualnie działających w regionie gorlickim i okolicach Bardejowa rzemieślnikach ludowych. Przedsięwzięcie polegało na przygotowaniu w oparciu o zapisane przez realizatorów rozmowy oraz wykonaną dokumentację fotograficzną wydawnictwa, w którym zaprezentowani zostali rzemieślnicy, którzy wykonują lub do niedawna wykonywali, a teraz potrafią zaprezentować rzemiosła ludowe.

Główne działania zrealizowane w ramach projektu:
I.   Spotkania partnerów projektu

II.  Prezentacja rzemiosła ludowego
Prezentacja odbyła się w miejscowościach po stronie polskiej (Ropa, Łosie, Bielanka, Nowica, Bartne) oraz po stronie słowackiej (Bardejów, Hertnik, Kurima, Becherow).


     

   

III. Publikacja pt. Rzemieślnicy Beskidu NiskiegoFotografie pochodzą z archiwum Beneficjenta.