Poniedziałek, 24 czerwca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Mikroprojekt pt. „ŁĄCZĄ NAS GÓRY I MUZYKA"

2012-06-28
MIKROPROJEKT PT. ŁĄCZĄ NAS GÓRY I MUZYKA

BENEFICJENT:  Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej
PARTNER SŁOWACKI: Obec Kyjov
OKRES REALIZACJI:  01.08.2011 r. - 31.07.2012 r.
ZREALIZOWANA WARTOŚĆ PROJEKTU:  22 249,85 € w tym dofinansowanie z EFRR: 18 912,37 €

Projekt służył rozwojowi i  intensyfikacji kontaktów transgranicznych pomiędzy społecznościami zamieszkującymi obszar działania partnerów projektu. Cel ten został osiągnięty poprzez kultywowanie dziedzictwa kulturowego regionu, w tym muzycznych tradycji obszaru pogranicza polsko-słowackiego, nawiązanie współpracy i wymianę doświadczeń.

Główne działania zrealizowane w ramach projektu:
I.    Opracowanie strony internetowej www.wok.ochotnica.pl
Działanie to służyło przede wszystkim promocji projektu, na której umieszczane były bieżące informacje na temat realizacji projektu i jego uczestników.


II. Koncert na Słowacji

   

III.    Warsztaty
Trzy wspólne spotkania poświęcone zostały głównie wzajemnemu poznaniu się przedstawicieli polskiej i słowackiej strony – uczestników warsztatów oraz pracy nad utworami do wspólnego wykonania.

   

       

        

IV.    Opracowanie i aranżacja utworów do wspólnego wykonania
Zostały opracowane następujące utwory do wspólnego wykonania i nagrania:  ”„Janosik”„Išli cigane”„Intrada Regionalna”„A mij mivyj z lisa ide”„Góralu czy Ci nie żal”„Kyjivsky nevisty, nevistoaeki”„Chihuahua”„Z gór bije dzwon”„Accidentally in love”„Młody Amadeusz”„Mambo no. 5”„Pavane In blue”„Ravanello”„One moment in time”„Wina nalej”„Wesoło śpiewka”.
 
V.   Nagranie materiału dźwiękowego na płytę i produkcja płyty

  

VI.    Organizacja i przeprowadzenie koncertu finałowego

     

VII.  Folder

Dwujęzyczny polsko-słowacki folder powstał w celu upowszechnienia wiedzy wśród mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego o rezultatach projektu pt. Łączą nas góry i muzyka.  W folderze zaprezentowano informacje dotyczące miedzy innymi celów projektu i  zrealizowanych działań oraz historii zespołu Folklorystycznego „Mincol” w Kyjov i Orkiestrze Dętej OSP w Ochotnicy Dolnej.  Wydano 500 egzemplarzy folderów.

 

Fotografie pochodzą z archiwum Beneficjenta.    
Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie: www.wok.ochotnica.pl