Sobota, 09 grudnia 2023 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Mikroprojekt pt. "JAK TO POWIEDZIEĆ?"-PRAKTYCZNY KURS JĘZYKA SŁOWACKIEGO I POLSKIEGO

2012-05-10
MIKROPROJEKT PT. JAK TO POWIEDZIEĆ? - PRAKTYCZNY KURS JĘZYKA SŁOWACKIEGO I POLSKIEGO

BENEFICJENT: Powiat Nowosądecki
PARTNER SŁOWACKI: Mesto Stará Ľubovňa
OKRES REALIZACJI:  01.12.2009 r. - 30.11.2010 r.
ZREALIZOWANA WARTOŚĆ PROJEKTU: 35.648,67 € w tym dofinansowanie z EFRR: 30.301,37 €

Wzmocnienie, ułatwienie i zintensyfikowanie bezpośredniej współpracy pomiędzy polską i słowacką społecznością na terenach przygranicznych oraz integracja środowisk po obu stronach granicy poprzez organizację kursów językowych, to cel główny mikroprojektu pt. "Jak to powiedzieć?" - praktyczny kurs języka słowackiego i polskiego. Nadrzędną ideą przyświecającą pomysłodawcom projektu było wprowadzenie języka słowackiego i polskiego, do urzędów, biur turystycznych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką współpracy polsko-słowackiej, jako nieodzownego czynnika efektywnego rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie pogranicza.  W trakcie kursów językowych, podczas których ćwiczone były 4 funkcje językowe, tj. rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie,  uczestnicy nabyli praktyczne umiejętności  komunikacyjne, co przyczyniło się do zniesienia barier  w kontaktach społeczności przygranicznych.

Główne działania zrealizowane w ramach projektu:
I. Nabór uczestników kursu
W ramach trwającego naboru  zgłosiło się 199 osób wyrażających chęć nauki języka polskiego lub języka słowackiego.

II. Przeprowadzenie kursów językowych 
W kursie języka słowackiego uczestniczyły 104 osoby z Polski, natomiast w kursie języka polskiego wzięły udział 72 osoby ze Słowacji. Łącznie w ramach 780 godzin nauki języków swoje kwalifikacje zawodowe podniosło 176 osób.

     
        

                                   

III. Spotkania uczestników kursów
Okazją do: bezpośredniego kontaktu z nauczanym językiem sąsiadów oraz  poznania bogatego dziedzictwa kulturowego oraz walorów przyrodniczych i turystycznych  obu regionów było 8 spotkań uczestników kursów, które odbywały się naprzemiennie: po polskiej i słowackiej stronie granicy. 


Fotografie pochodzą z archiwum Beneficjenta.
Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie: http://www.powiat.nowy-sacz.pl/publikacje/artykuly/jak_to_powiedziec__praktyczny_ku.html