Sobota, 13 lipca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Mikroprojekt pt. "INTEGRACJA REGIONALNA GMIN POGRANICZA..."

2012-05-10

MIKROPROJEKT PT. INTEGRACJA REGIONALNA GMIN POGRANICZA POLSKO-SŁOWACKIEGO - JODŁOWNIK I VITANOVA

BENEFICJENT:  Gmina Jodłownik
PARTNER SŁOWACKI: Obec Vitanova
OKRES REALIZACJI:  01.04.2010 r. - 30.06.2011 r.
ZREALIZOWANA WARTOŚĆ PROJEKTU:  42.207,01 € w tym dofinansowanie z EFRR: 31.309,15

Połączenie działań społeczno-kulturalnych (impreza pn. „Święto pieśni, tańca i muzyki ludowej”, spotkanie biesiadne, wycieczka krajoznawcza dla Słowaków) z działaniami informacyjnymi (wydanie folderu pt. Integracja regionalna gmin pogranicza polsko-słowackiego – Jodłownik i Vitanova i utworzenie strony internetowej) wpłynęło pozytywnie na wzmocnienie polsko-słowackiej współpracy partnerskiej  pomiędzy społecznościami gmin regionu pogranicza polsko-słowackiego – Jodłownik i Vitanova poprzez zwiększenie liczby inicjatyw społecznych w zakresie kultury oraz wzrost zainteresowania działalnością kulturalną na terenie Gminy Jodłownik i Gminy  Vitanova wśród mieszkańców obu gmin.

Główne działania zrealizowane w ramach projektu:
I.   Dwie imprezy społeczno-kulturalne
W ramach projektu zrealizowano  „Święto pieśni, tańca i muzyki ludowej” w Szczyrzycu oraz spotkanie ze Słowakami.

   

  
Święto pieśni, tańca i muzyki ludowej

   

 
Spotkanie biesiadne

II.  Wycieczka krajoznawcza dla gości ze Słowacji

III. Utworzenie strony internetowej projektu - www.jodlownik-vitanova.webege.comIV. Zakup 18 instrumentów muzycznych

   

V. Wydanie folderu informacyjnego
W ramach projektu wydano folder pt. Integracja regionalna gmin pogranicza polsko-słowackiego – Jodłownik i Vitanova  w wersji polsko-słowackiej w liczbie 100 egzemplarzy. Fotografie pochodzą z archiwum Beneficjenta.
Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie: http://jodlownik-vitanova.webege.com/