Czwartek, 23 maja 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Mikroprojekt pt. "ARCHITEKTURA BESKIDU NISKIEGO W MINIATURZE"

2012-06-28

MIKROPROJEKT PT.  ARCHITEKTURA BESKIDU NISKIEGO W MINIATURZE

BENEFICJENT: Stowarzyszenie Pogranicza
PARTNER SŁOWACKI: Hornošarišské osvetové stredisko
OKRES REALIZACJI: 01.01.2011 r. – 31.11.2011 r.
ZREALIZOWANA WARTOŚĆ PROJEKTU: 29.599,45 € w tym dofinansowanie z EFRR: 25 159,53 €


W ramach projektu wykonano przestrzenną prezentację terenów przygranicznych środkowej części polskiego i słowackiego Beskidu Niskiego, z instalacją miniatur w skali 1:25 najważniejszych obiektów architektury oraz z zaznaczeniem miejsc ciekawych. Oprócz prezentacji terenowej w ramach realizacji projektu został wydany polsko - słowacki katalog najciekawszych obiektów architektury.

Główne działania zrealizowane w ramach projektu:
I.     Kwerendy
Działanie to obejmowało zebranie i wykonanie fotografii oraz materiałów opisowych na terenie Słowacji i Polski (15 obiektów słowackich i 15 polskich). Na ich podstawie sporządzono miniatury obiektów oraz opisy w katalogu – przewodniku.

II.    Realizacja prezentacji w terenie

 Na terenie 1000m2 ukształtowany został ręcznie grunt na kształt wzgórz Beskidu Niskiego. Równocześnie przygotowano 30 miniaturowych obiektów (15 z Polski i 15 ze Słowacji). Są to przede wszystkim cerkwie i kościoły, ale także młyny, wiatraki. Zaznaczone zostały najważniejsze drogi, które stanowią ścieżki spacerowe. Każdy z zaprezentowanych obiektów architektury posiada dane kontaktowe osoby udostępniającej go dla turystów, zaś sama prezentacja pokazuje sposób dotarcia do niej w rzeczywistości.

 

   
III.     Wydanie publikacji
Publikacja promuje ekspozycję oraz obiekty architektury. W publikacji zaprezentowano fotografie oryginalnych budowli w zestawieniu z wykonanymi miniaturami oraz zamieszczono krótkie informacje na temat tych obiektów w języku polskim i słowackim. Nakład publikacji wyniósł 1000 egzemplarzy.

  

5.Konferencja informacyjna promująca wykonaną prezentację miniatur
Konferencja zorganizowana została dniu 28.10.2011 r.

Fotografie pochodzą z archiwum Euroregionu "Tatry".