Sobota, 13 lipca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Mikroprojekt pt. "AKTYWNOŚĆ PRZEDE WSZYSTKIM"

2012-05-10
MIKROPROJEKT PT.  AKTYWNOŚĆ PRZEDE WSZYSTKIM

BENEFICJENT: Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Targu
PARTNER SŁOWACKI: Liptowska kniżnica Gaspara Fejerpataky-Belopotockeho v Liptowskom Mikulasi
OKRES REALIZACJI: 01.10.2009 r. - 30.04.2010 r.
ZREALIZOWANA WARTOŚĆ PROJEKTU:  11.093,43 € w tym dofinansowanie z EFRR: 9.429,42 €

Projekt pt. Aktywność przede wszystkim  nastawiony był głównie  na promowanie aktywnego stylu życia oraz zdobycie wiedzy i umiejętności korzystania z sprzętu informatycznego przez czytelników w wieku 50+. Nawiązana współpraca między bibliotekami w Nowym Targu i Liptowskim Mikulaszu umożliwiła wzajemne poznanie się grup dorosłych czytelników oraz wymianę doświadczeń w zakresie aktywnego spędzania wolnego czasu.

Główne działania zrealizowane w ramach projektu:
I.    Zakup sprzętu komputerowego

II.   Przeprowadzenie kursu komputerowego
W kursie zorganizowanym w miesiącach listopad-grudzień 2009  uczestniczyło 45 osób.III.  Zorganizowanie konferencji informacyjnej dotyczącej aktywnego stylu życia
W konferencji, która odbyła się w dniu 18.11.2009 r.  uczestniczyło 86 osób.IV.  Opracowanie informatora internetowego oraz folderu promocyjnego
V.    Spotkania polsko-słowackie
W trakcie realizacji projektu zorganizowano dwa spotkania polsko-słowackie: pierwsze w dniu 25.03.2010 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowym Targu oraz drugie w dniu 08.04.2010 r. w Bibliotece w Liptowskim Mikulaszu.

VI.  Zorganizowanie wystawy fotograficznej
Wystawę odwiedziło 896 osób.

Fotografie pochodzą z archiwum Beneficjenta.
Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie: http://www.mbp.nowytarg.pl/index.php/dzialalnosc/projektaktywnosc