Niedziela, 23 czerwca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Mikroprojekt pt. „ POZNAJMY SIĘ LEPIEJ"

2012-06-28

MIKROPROJEKT :  pt. „ POZNAJMY SIĘ LEPIEJ”

BENEFICJENT : Gmina Miasto Zakopane
PARTNER SŁOWACKI : Miasto Wysokie Tatry
OKRES REALIZACJI :  01.08.2011 r. - 29.02.2012 r.
ZREALIZOWANA WARTOŚĆ PROJEKTU:  16 836,49 € w tym dofinansowanie z EFRR 14 311,02 €


Głównym celem projektu było stworzenie oraz zintensyfikowanie kontaktów na terenach przygranicznych pomiędzy dziećmi ze szkół podstawowych Miasta Zakopane oraz Miasta Wysokie Tatry. Realizacja projektu przyczyniła się do przełamania barier językowych pomiędzy dziećmi z obu stron pogranicza, zwiększenia poziomu wiedzy na temat tradycji, kultury „sąsiada z drugiej strony Tatr” oraz walorów przyrodniczych obu Miast.

Główne działania zrealizowane w ramach projektu :
I.   Kurs języka słowackiego
Przeprowadzono łącznie 80h lekcyjnych kursu języka słowackiego dla 30 uczniów z Zakopanego oraz 10 osób z Urzędu Miasta Zakopane, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych. Zajęcia były przeprowadzone w Zakopiańskim Centrum Edukacji w Zakopanem.

          

      

II.    Warsztaty krajoznawcze
W listopadzie 2011 r. odbyły się 4 warsztaty krajoznawcze dla uczniów z Zakopanego oraz Miasta Wysokie Tatry. Uczestnicy odwiedzili m.in. w Zakopanem galerię Jerzego Jędrysiaka, muzeum Tatrzańskie im. Tytusa Chałubińskiego, muzeum Przyrodnicze TPN, Tatrzański Park Edukacyjny, Spichlerz TPN w zespole dworkowo-parkowym w Kuźnicach, miejską Galerie Sztuki oraz w Mieście Wysokie Tatry centrum Starego Smokowca, Szczerbskie Jezioro, Muzeum Nosiczów.

      

       

III.  Konferencja podsumowująca połączona z promocją publikacji
W dniu 28 stycznia 2012 r. w Sali Obrad Urzędu Miasta Zakopane odbyła się konferencja podsumowująca, podczas której omówione zostały efekty współpracy uczniów ze Szkół Podstawowych nr 2 i 5 w Zakopanem oraz ze szkoły w Mieście Wysokie Tatry. Konferencja połączona była z promocją publikacji pt. „Przewodnik dla najmłodszych poszukiwaczy tatrzańskich skarbów”  opracowanej  przez uczestników projektu. Ponadto w trakcie spotkania  wręczone zostały certyfikaty ukończenia kursu języka słowackiego dla 30 uczniów ze Szkół Podstawowych nr 2 i 5 w Zakopanem oraz dla 10 osób z Urzędu Miasta Zakopane, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych. Dopełnieniem konferencji była wystawa prac fotograficznych uczniów.

     

   

IV. Wydanie publikacji
Przewodnik dla najmłodszych poszukiwaczy tatrzańskich skarbów to publikacja powstała w ramach realizacji  przez Gminę Miasto Zakopane projektu „Poznajmy się lepiej”. Zamieszczone w folderze opisy oraz zdjęcia zostały wykonane przez uczestników projektu podczas m.in. warsztatów krajoznawczych i warsztatu podsumowującego. Przewodnik został opracowany i wydany w języku polskim oraz w języku słowackim, w nakładzie 2000 egzemplarzy

 

Fotografie pochodzą z archiwum Beneficjenta.
Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: http://www.zakopane.eu/pl-sk