Sobota, 09 grudnia 2023 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Mikroprojekt pt. "40 LAT RAZEM"

2012-05-10
MIKROPROJEKT PT. 40 LAT RAZEM

BENEFICJENT: Limanowski Dom Kultury
PARTNER SŁOWACKI: Mesto Dolný Kubín
OKRES REALIZACJI: 01.10.2009 r. - 30.09.2010 r.
ZREALIZOWANA WARTOŚĆ PROJEKTU: 33.124,34 € w tym dofinansowanie z EFRR: 28.155,69 €.

Projekt stanowił podsumowanie trwającej 40 lat współpracy transgranicznej miasta Limanowa i Dolny Kubin. Współpraca ta odbywa sięna płaszczyznach: kulturalnej, sportowej i społecznej. Zamysłem władz samorządowych było: zainteresowanie współpracą jak największej ilości mieszkańców, aby współpraca odbywała się nie tylko na płaszczyźnie samorządowej, ale przede wszystkim na płaszczyźnie społecznej, wzmocnienie wzajemnych kontaktów społecznych, kulturalnych, gospodarczych i rozwoju turystycznego, zawiązanie się bezpośrednich przyjaźni, aby wzrósł ruch turystyczny odwiedzających się wzajemnie mieszkańców obydwu miast.               

Projekt zachęcał mieszkańców, lokalne instytucje, organizacje i stowarzyszenia do angażowania się we współpracę oraz wspólnie realizowane inicjatywy.
Stał się doskonałą okazją do inwentaryzacji społeczno – kulturalnego dorobku obydwu miejscowości wynikającego ze wzajemnych kontaktów, a także do ogólnej prezentacji ich społeczno-gospodarczego potencjału narodowego. Przyczynił się również do prezentacji i promocji zaprzyjaźnionych miast, usystematyzowania wiedzy mieszkańców na temat współpracy i wzajemnych 40-letnich kontaktów oraz wzmocnienia więzi polsko – słowackiej.
Główne działania zrealizowane w ramach projektu:
I. Wycieczka dla dzieci z Limanowej do Dolnego Kubina w celu poznania miasta partnerskiego

II. Opracowanie dwujęzycznej strony internetowej dotyczącej projektu www.40lat-razem.euIII. Nagranie wspólnej płyty muzycznej zespołów, chórów i artystów z zaprzyjaźnionych miast; Dolnego Kubina i Limanowej

Płyta wydana została w ilości 1000 egzemplarzy.

  

IV. Wydanie albumu pt. Limanowa-Dolny Kubin
Publikację wydano w nakładzie 1000 egzemplarzy.V. Polsko- słowacki plener rzeźbiarsko-malarski pt. Sztuka nie zna granic
Podczas pleneru powstało 10 rzeźb i 30 obrazów. Czas wspólnie spędzony podczas pleneru zaowocował wydaniem katalogu.VI. Sportowy Turniej Miast Limanowa - Dolny Kubin
W turnieju uczestniczyło  200 osób.

 

VII. Dni Dolnego Kubina w Limanowej
,
W trakcie imprezy odbyły się:
- występy zespołów muzycznych,
- prezentacja stoisk rzemieślników,
- degustacja potraw,
- wystawa prac rzeźbiarsko-malarskich,
- promocja wydawnictwa oraz płyty muzycznej.
  
Fotografie pochodzą z archiwum Beneficjenta.
Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie: http://40lat-razem.eu/