Niedziela, 23 czerwca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Materiały pokonferencyjne pt. „STOP KRADZIEŻOM ZABYTKÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO POGRANICZA..."

Materiały pokonferencyjne pt. „STOP KRADZIEŻOM ZABYTKÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO POGRANICZA..."2012-03-20
Tytuł: Stop kradzieżom zabytków dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-słowackiego. Materiały pokonferencyjne, wyd. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, nakład: 1.000 egzemplarzy
 
Niniejsza publikacja stanowi zbiór materiałów pokonferencyjnych między innymi na temat:

1. Wybranych zagadnień przestępczości skierowanej przeciwko zabytkom.
2.Zabezpieczenia zabytkowych świątyń przed destrukcją i kradzieżami na terenie prawosławnego dekanatu nowosądeckiego.
3. Dziedzictwa kulturowego i edukacji regionalnej. Warunki zachowania i rozwoju tradycji wśród uczniów szkół, na przykładzie gminy Uście Gorlickie.

Publikacja została wydana w ramach mikroprojektu pt. Stop kradzieżom zabytków dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-słowackiego realizowanego przez Komendę Powiatową Policji  w Gorlicach.