Poniedziałek, 25 września 2023 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Materiały dydaktyczne dla nauczycieli i uczniów

Materiały dydaktyczne dla nauczycieli i uczniów2012-03-01
Tatrzański Park Narodowy w ramach realizowanego mikroprojektu pt. Polscy i słowaccy uczniowie poznają Tatry - cykl imprez edukacyjnych  opracował i wydał materiały dydaktyczne dla nauczycieli i uczniów z zakresu m.in. fauny i flory Tatr. Prezentacje multimedialne zostały opublikowane na stronie internetowej beneficjenta: http://gis.tpn.pl/uczniowie/. Poniżej zamieszczamy skany okładek materiałów przeznaczonych dla nauczycieli.

Partnerem słowackim w projekcie są Štátne lesy Tatranského národného parku z Tatrzańskiej Łomnicy.