Sobota, 13 lipca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Książka pt. "OPOWIEŚCI O ROŚLINACH PIENIN"

Książka pt. "OPOWIEŚCI O ROŚLINACH PIENIN"2012-03-20
Tytuł: Opowieści o roślinach Pienin, tekst: Ludwik Frey, wyd. Miasto i Gmina Szczawnica, ss. 142, Szczawnica 2010, nakład: 700 egzemplarzy

Pieninom nigdy dosyć napatrzyć się nie można
/Maria Steczkowska/


Publikacja, będąca jednym z produktów mikroprojektu pt. Wzmocnienie konkurencyjności pogranicza polsko-słowackiego na międzynarodowym rynku turystycznym, prezentuje unikatową roślinność Pienin. W opowieściach tych przedstawiono liczne  informacje  o pienińskich roślinach; jak wyglądają, gdzie je można spotkać, skąd wzięły się ich nazwy, czy mogą być dla nas niebezpieczne, albo użyteczne. Książka stanowi zatem zaproszenie do wędrówki, w trakcie której można poznać z bliska mniej lub bardziej znane rośliny rosnące w Pieninach. Ponadto jak  pisze autor, w  publikacji tej będzie  można znaleźć kilka słów o tym, czym jest botanika, w jaki sposób nadaje się gatunkom roślin nazwy oraz o badaczach, których Pieniny szczególnie zauroczyły. Dopełnieniem tekstów są barwne fotografie pokazujące pieniński krajobraz oraz  opisywane rośliny.