Niedziela, 01 października 2023 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Konferencja podsumowująca mikroprojekt pt."Wzmocnienie usług turystycznych i sportowych..."

2012-05-07
W dniach 10-11 maja 2012 r. w Muszynie-Złockiem zorganizowana zostanie konferencja podsumowująca mikroprojekt pt. Wzmocnienie usług turystycznych i sportowych poprzez zapewnienie bezpieczeństwa na pograniczu polsko-słowackim bez względu na porę roku. W programie konferencji zaplanowano m.in. pokaz praktycznych umiejętności zdobytych przez uczestników szkolenia z zakresu doskonalenia policyjnych technik jazdy na rowerze i wykorzystania roweru w służbie patrolowej.

***
W ramach projektu pt. Wzmocnienie usług turystycznych i sportowych poprzez zapewnienie bezpieczeństwa na pograniczu polsko-słowackim bez względu na porę roku grupa policjantów z Polski i ze Słowacji wzięła udział w dwóch szkoleniach:
  • z doskonalenia policyjnych technik jazdy na rowerze i wykorzystania roweru w służbie patrolowej,
  • z zakresu metod i form pełnienia służby na zorganizowanych terenach narciarskich.
W celu realizacji polsko-słowackich patroli policyjnych, zimą - na stokach narciarskich, w pozostałych porach roku-na szlakach turystycznych, służących poprawie bezpieczeństwa mieszkańców oraz turystów odwiedzających teren pogranicza, Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu w zakupiła w ramach ww. projektu, dla komend policji w Nowym Targu, w  Zakopanem i w Nowym Sączu 20 par nart oraz 12 rowerów górskich.

Mikroprojekt wdrażany był przez  Komendę Powiatową Policji w Nowym Targu we współpracy z partnerami ze Słowacji, którymi są: Krajské riaditel’stvo Policajného zboru z Preszowa oraz Krajské riaditel’stvo Policajného zboru z Żyliny