Sobota, 09 grudnia 2023 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Drugie posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Interreg V-A PL-SK 2014-2020

Drugie posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Interreg V-A PL-SK 2014-20202015-11-23
W dniu 10.12.2015 r. w Bielsku-Białej odbędzie się drugie posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A PL-SK 2014-2020. W programie spotkania zaplanowano m.in. zatwierdzenie podręcznika beneficjenta wraz z załącznikami, zatwierdzenie wzoru wniosku o dofinansowanie projektu oraz zatwierdzenie harmonogramu naborów wraz z przewidywaną alokacją. Na posiedzeniu przedstawiona zostanie także informacja na temat toku prac w zakresie wyboru koncepcji na projekty flagowe.