Niedziela, 23 czerwca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Co? Gdzie? Kiedy? - Kurier transgraniczny

W tej zakładce publikowany jest newsletter Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 - Kurier transgraniczny. Newsletter publikowany jest co kwartał i zawiera zarówno ważne informacje, jak i ciekawostki  z pogranicza polsko-słowackiego.

Zapraszamy do lektury!