Niedziela, 23 czerwca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Broszura promująca projekt pt. "AKTYWNOŚĆ PRZEDE WSZYSTKIM"

Broszura promująca projekt pt. "AKTYWNOŚĆ PRZEDE WSZYSTKIM"2012-03-21
Wyd. Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Targu, nakład: 500 egzemplarzy

Jak czytamy w mikroprojekcie pt. Aktywność przede wszystkim: prognozy demograficzne dotyczące obszarów przygranicznych wykazują, że postępować będzie dalsze starzenie się społeczeństwa i wzrastał będzie odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym. Niepokojący jest bardzo niski odsetek zatrudnionych w wieku powyżej 55 lat, zwłaszcza w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej. Rewolucja informatyczna przy wszystkich swych wartościach jakie z sobą niesie, stwarza niestety zagrożenie marginalizacją dla sporych grup ludzi w średnim, a zwłaszcza starszym wieku, którzy nie potrafią, zwykle z braku umiejętności korzystać z dobrodziejstw informatyki.


Projekt pt. Aktywność przede wszystkim  zrealizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną  w Nowym Targu jest odpowiedzią na ww. problemy i dotyczył promowania aktywnego stylu życia. Projekt przyczynił się do zdobycia określonej wiedzy i umiejętności korzystania z nowoczesnego sprzętu informatycznego przez uczestników w wieku 50+. Folder wydany w języku polskim i słowackim opisuje m. in. działania zrealizowane w ramach projektu (konferencja na temat różnych rodzajów aktywności ludzkiej, kursy komputerowe, spotkanie polsko-słowackie, otwarcie wystawy fotograficznej).