Sobota, 09 grudnia 2023 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Aktualizacja zapisów Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

Aktualizacja zapisów Programu Interreg V-A PL-SK 2014-20202015-12-02
Związek Euroregion "Tatry" informuje, że 26 listopada 2015 r. Komitet Monitorujący Program  Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 podjął decyzję o zaakceptowaniu zmian w dokumencie programowym. W Programie wprowadzono następujące zmiany: 
  • w pkt 5.3, w części opisującej kompetencje państwa członkowskiego, usunięty został fragment dotyczący członkostwa w podkomitecie monitorującym;
  • w pkt 5.3, w części opisującej kompetencje Komitetu Monitorującego, usunięto fragment dot. podkomitetu i przeniesiono go do części opisującej projekty parasolowe, dodatkowo fragment ten został przeredagowany, a nazwa „podkomitet monitorujący” została zastąpiona nazwą „komitet ds. mikroprojektów”;
  • w pkt 5.3, w części opisującej projekty parasolowe, słowo "trzy", określające liczbę projektów parasolowych, zostało usunięte.
Aktualny dokument programowy (w języku polskim i słowackim) dostępny jest tutaj.