Czwartek, 30 listopada 2023 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Zmiana średniego kursu złotego stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych

2012-02-03

Informujemy, że z dniem 01.01.2012 r. weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 28 grudnia 2011 r. Nr 282, poz. 1650).

Zgodnie z ww. rozporządzeniem  średni kursu złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,0196. Tekst rozporządzenia zamieszczamy poniżej.