Niedziela, 01 października 2023 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Zatwierdzenie zmian w projekcie parasolowym

Zatwierdzenie zmian w projekcie parasolowym2012-04-10
W dniu 5 kwietnia 2011 r. Komitet Monitorujący Program Współpracy Transgranicznej  Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 podjął uchwałę zatwierdzającą zmiany w projekcie parasolowym. Wprowadzone zmiany dotyczą:
-wydłużenia okresu realizacji projektu parasolowego - termin zakończenia to marzec 2015,
-zwiększenia wartości oraz wprowadzenia zmian do budżetu przez wszystkich partnerów projektu parasolowego,
-określenia nowych wartości wskaźników produktu i rezultatu.

Funkcję Partnera Wiodącego w projekcie parasolowym pt. Realizacja mikroprojektów na pograniczu polsko-słowackim w latach 2007-2013,  w całym okresie programowania, pełnić będzie Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska.