Sobota, 20 kwietnia 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Zamknięcie trzeciego naboru wniosków w Euroregionie "Tatry"

Zamknięcie trzeciego naboru wniosków w Euroregionie "Tatry"2013-04-19
Dnia 17 kwietnia br. w Liptowskim Mikulaszu obradował wspólny polsko-słowacki Podkomitet Monitorujący Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. W trakcie posiedzenia zatwierdzone zostały do realizacji mikroprojekty złożone do Euroregionu "Tatry" w terminie od 01.08.2012 r. do 28.02.2013 r. w ramach trzeciego naboru. Zgodnie z obowiązującą procedurą o wynikach prac Podkomitetu  poinformujemy  w terminie do 10 dni roboczych od uprawomocnienia się decyzji Podkomitetu.

W związku z rozdysponowaniem dostępnej  kwoty alokacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie  mikroprojektów, Podkomitet Monitorujący podjął decyzję o zakończeniu trzeciego naboru wniosków  w Euroregionie „Tatry”.