Poniedziałek, 25 września 2023 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Zakończył się III nabór mikroprojektów

Zakończył się III nabór mikroprojektów2013-03-04
Informujemy, że w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 28 lutego 2013 r. do biura Związku Euroregion "Tatry" złożonych zostało 71 wniosków o dofinansowanie mikroprojektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III naboru Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przekracza 2,6 mln EUR. Posiedzenie Podkomitetu Monitorującego, podczas którego rozpatrywane będą wnioski złożone w terminie do 28 lutego br. planowane jest w dniu 17 kwietnia 2013 r. Listę złożonych wniosków publikujemy tutaj. Obecnie trwa ocena formalna i kwalifikowalności  mikroprojektów. O wynikach  poinformujemy po jej  zakończeniu.