Sobota, 13 lipca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Zakończenie naboru na projekty flagowe

Zakończenie naboru na projekty flagowe2015-09-03


Informujemy, że w dniu 31.08.2015 r. zakończył się nabór na koncepcję projektów flagowych w  ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Złożono 37 koncepcji. Wykaz złożonych koncepcji znajduje się tutaj.

Jako projekt flagowy złożony został także strategiczny projekt Euroregionu "Tatry" pt. Historyczno-kulturowo-przyrodniczy Szlak wokół Tatr-etap II. Partnerem Wiodącym w tym projekcie jest Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY.

Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr jest zakrojonym na wielką skalę transgranicznym przedsięwzięciem, które w 2004 roku zainicjowane zostało przez Euroregion „Tatry”. Zakłada ono realizację liczącej ponad 250 km pętli wokół Tatr z trasami rowerowymi, narciarskimi, edukacyjnymi i biegowymi, prowadzącej przez położone po obu stronach Tatr historyczno-kulturowe krainy Podhala, Orawy, Liptowa, Spisza i Pienin.

Po latach starań, przygotowywania koncepcji, planów i dokumentacji przedsięwzięcie to doczekało się realizacji. W latach 2014-2015 zrealizowany został I etap Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr i powstało blisko 75 km tras rowerowych wybudowanych przez 13 partnerów z Polski i ze Słowacji. Główna trasa I etapu Szlaku wokół Tatr prowadzi po dawnym nasypie kolejowym od miasta Nowego Targu przez Czarny Dunajec, Podczerwone do granicy ze Słowacją w Suchej Horze i dalej przez Hladovkę, Liesek do miasta Trstena. Wybudowano także odcinki Szlaku w Liptowskim Mikulaszu, Kieżmarku, Vrbovie i Huncovcach, Niżnej.  Szczegółowe informacje na temat znaleźć można pod adresem www.szlakwokoltatr.eu

Aby kontynuować realizację wielkiej rowerowej pętli wokół Tatr przygotowano projekt flagowy w Programie Intereg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, który został złożony w naborze trwającym do 31.08.2015 r. Projekt zakłada wybudowanie przez  10 partnerów z Polski i ze Słowacji kolejnych 61 km tras rowerowych. Po stronie polskiej kontynuacja Szlaku będzie prowadzić  od Miasta Nowy Targ przez Gminę Szaflary, Gminę Nowy Targ, Gminę Łapsze Niżne do przejścia granicznego Kacwin-Wielka Frankowa. Gmina Czorsztyn wybuduje także pieniński odcinek ścieżki od Sromowiec Wyżnych do kładki na Dunajcu Sromowce Niżne-Czerwony Klasztor. Po stronie słowackiej partnerzy kontynuować będą budowę Szlaku  od miejscowości Zdziar w kierunku Tatrzańskiej Kotliny i  Spiskiej Białej, następnie do Kieżmarku. Ponadto po stronie słowackiej powstaną kolejne odcinki Szlaku w Liptowskim Mikulaszu, Trstenie oaz odcinek  Hniezdne-Stara Lubownia-Chmelnica.

Szlak wokół Tatr to unikatowa atrakcja turystyczna i wspólny markowy produkt turystyczny, wielki szlak rowerowy umożliwiający aktywny wypoczynek, promująca zdrowe spędzanie wolnego czasu oraz bezpieczne i przyjazne dla środowiska naturalnego zwiedzanie na rowerze miejsc o niepowtarzalnych walorach krajobrazowych, kulturowych, historycznych i przyrodniczych. Szlak wokół Tatr obejmuje teren województwa małopolskiego oraz Krajów Preszowskiego i Żylińskiego o powierzchni ponad 5.000 km2, zamieszkały przez 600.000 mieszkańców i odwiedzany co roku przez ponad 1,8 mln turystów. Już dziś trasy rowerowe wybudowane w ramach I etapu Szlaku wokół Tatr cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród rowerzystów, rolkarzy i pieszych, tym samym odpowiadając nowym trendom aktywnego spędzania wolnego czasu. Mieszkańcy regionu uzyskują produkt turystyczny, który już inicjuje kolejne przedsięwzięcia, aktywizuje sektor usług  czasu wolnego. Efektem realizacji tego przedsięwzięcia jest również wielkie zaangażowanie wielu polskich i słowackich samorządów przygranicznych, które tym samym nawiązały i prowadzą trwałą współpracę związaną z rozwojem infrastruktury rowerowej na polsko-słowackim pograniczu.