Piątek, 24 maja 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Wyższe diety za delegacje służbowe

2013-02-06
Informujemy, że w dniu 29 stycznia 2013 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej podpisał rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu  w państwowej  lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.  Nowe stawki diet i limitów noclegowych w przypadku podróży poza granicami Polski zostały określone w załączniku do rozporządzenia. Tekst rozporządzenia znajdą Państwo tutaj.

 W przypadku podróży służbowej odbywanej na terenie kraju dieta za dobę podróży służbowej będzie wynosiła 30 zł, natomiast w przypadku podróży służbowej odbywanej na Słowację nowa stawka diety za dobę podróży służbowej to 43 euro.
Stawki diet i inne należności określone przepisami rozporządzenia wejdą w życie 1 marca 2013 r.