Poniedziałek, 25 września 2023 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Wystawa pokonkursowa

Wystawa pokonkursowa2012-03-08

Z sentymentem i wzruszeniem, a może i z pasją badacza, możemy pochylić się nad przeszłością utrwaloną na fotografiach, aby odnaleźć i ocalić od zapomnienia choćby część historii i ducha minionego czasu.
/Anna Majorczyk, Fotografie ze zbiorów Muzeum Podhalańskiego im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu, źródło: folder pt. Ocalić od zapomnienia wydany przez Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu, Nowy Targ, 2012, s. 31/

W dniu 7 marca 2012 r. w nowotarskim Ratuszu odbyło się otwarcie wystawy pokonkursowej pt. Ocalić od zapomnienia-archiwalne fotografie z kolekcji nowotarżan, Muzeum w Nowym Targu i w Kieżmarku.

Wystawa stanowi pokłosie konkursu fotograficznego pn. Ocalić od zapomnienia – archiwalna fotografia z Nowego Targu do 1945 r. zorganizowanego w roku ubiegłym przez Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu oraz Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego. Na konkurs wpłynęło 830 fotografii przekazanych przez 30 uczestników. Różnorodność zdjęć nadesłanych w ramach konkursu świadczy o dziedzictwie kulturowym Nowego Targu oraz stanowi cenne źródło poznania historii tego miasta. Wystawie towarzyszył polsko-słowacki folder pt. Ocalić od zapomnienia, w którym oprócz zdjęć zamieszczono teksty autorstwa pani Anny Majorczyk pt. Fotografie ze zbiorów Muzeum Podhalańskiego w Nowym Targu oraz pani Eriki Cintulovej pt. Zakłady fotograficzne w Kieżmarku.

Wystawa to przedostatnie z działań zrealizowanych w ramach mikroprojektu pt. Ocalić od zapomnienia fotografie polsko-słowackiego Podtatrza i Tatr. P rojekt służy ocaleniu od zapomnienia fotograficznych zbiorów znajdujących się w placówkach muzealnych i zbiorach prywatnych oraz pogłębieniu i upowszechnieniu wiedzy o wartościach dokumentacji fotograficznej, fotografach z XIX i XX wieku i ich oddziaływaniu na kulturę w społecznościach lokalnych po polskiej i słowackiej stronie granicy. Partnerem słowackim w mikroprojekcie jest Muzeum w Kieżmarku.

Wystawa czynna jest do końca kwietnia 2012 r. w Muzeum Podhalańskim (Rynek 1-Ratusz) w poniedziałek w godzinach 10.00-18.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 08.00-16.00. Wstęp wolny! Serdecznie zapraszamy!

Poniżej zamieszczamy dokumentację fotograficzną z wystawy pokonkursowej. Fotografie pochodzą z archiwum Euroregionu "Tatry".