Niedziela, 01 października 2023 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Wydawnictwo pt. "KTO MA CZAS"

Wydawnictwo pt. "KTO MA CZAS"2012-03-21
Tytuł: Kto ma czas, wyd. Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej, ss. 145, Limanowa 2010, nakład: 500 egzemplarzy

Ta polsko-słowacka publikacja jest owocem mikroprojektu pt. Transgraniczny Dialog Kulturowy. „Kto ma czas” to wspólne wydawnictwo dwóch klubów literackich, działających przy dwóch partnerskich bibliotekach, zlokalizowanych w dwóch zaprzyjaźnionych miastach: polskiej Limanowej (Limanowski Klub Literacki) i słowackim Dolnym Kubinie (Klub Literacki FONTANA). Jak wskazuje Wydawca są w tej książce utwory, które odwołują się do historii autentycznych i podejmują tematykę początków zawiązywania się tych znajomości i partnerskiej współpracy miast i ich społeczności w ogóle. Jest znaczna ilość tekstów osób młodych-bo jednym z zamierzeń wydawniczych było m.in. stworzenie forum dla promocji młodych, polskich i słowackich talentów literackich. A dopełniają je próby literackie uznanych – nie tylko w swych społecznościach – regionalnych sztukmistrzów pisarskiej roboty.  Na ostatnich kartach wydawnictwa zamieszczono krótkie noty biograficzne polskich i słowackich autorów tekstów.  Zatem warto zajrzeć do tego wydawnictwa, gdyż każdy znajdzie tu coś dla siebie: jest tu bowiem miejsce na poezję, prozę podsumowania.