Sobota, 13 lipca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Wiadomości


Kwalifikowalność  wydatkówKwalifikowalność wydatków
2016-08-23
Odpowiedź Ministerstwa Rozwoju w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020
Aktualizacja Instrukcji Użytkownika Generatora Wniosków i Rozliczeń w ramach I naboruAktualizacja Instrukcji Użytkownika Generatora Wniosków i Rozliczeń w ramach I naboru
2016-08-18
Informujemy, że została zaktualizowana Instrukcja użytkownika Generatora wniosków i rozliczeń. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.
Informacja o przeprowadzonych szkoleniach dot. obsługi Generatora wniosków i rozliczeńInformacja o przeprowadzonych szkoleniach dot. obsługi Generatora wniosków i rozliczeń
2016-08-05
W dniach 04.-05.08.2016 r. odbyły się szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców dot. obsługi Generatora wniosków i rozliczeń jako narzędzia do aplikowania o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I i III osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
Szkolenia dla potencjalnych mikrobeneficjentów z obsługi Generatora wniosków i rozliczeńSzkolenia dla potencjalnych mikrobeneficjentów z obsługi Generatora wniosków i rozliczeń
2016-07-22
Informujemy, że Związek Euroregion „Tatry” organizuje jednodniowe szkolenia z obsługi Generatora wniosków i rozliczeń dla potencjalnych wnioskodawców mikroprojektów w ramach I i III osi priorytetowej Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Na szkolenia zapraszamy: w dniach 4 i 5 sierpnia 2016 r. do Nowego Targu.
Euroregion "Tatry" z powinszowaniem JabłonceEuroregion "Tatry" z powinszowaniem Jabłonce
2016-07-13
W dniu 12.07.2016 z okazji 450-lecia lokacji Jabłonki w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce otworzono wystawę prezentującej rezultaty zrealizowanych mikroprojektów w Euroregionie „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013.
Szkolenia dla potencjalnych mikrobeneficjentów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej InterregSzkolenia dla potencjalnych mikrobeneficjentów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg
2016-07-12
W związku z trwającym naborem wniosków o dofinansowanie mikroprojektów Związek Euroregion "Tatry" zorganizował cykl szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców w zakresie aplikowania o dofinansowanie mikroprojektów w ramach 1. i 3. osi priorytetowej Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020.
Nowy numer "Kuriera Transgranicznego" lipiec 2016Nowy numer "Kuriera Transgranicznego" lipiec 2016
2016-07-12
Zapraszamy do lektury kolejnego numeru "Kuriera transgranicznego" - newslettera Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 wydawanego przez Wspólny Sekretariat Techniczny.
Ogłoszenie naboru mikroprojektów w ramach Programu Interreg V-AOgłoszenie naboru mikroprojektów w ramach Programu Interreg V-A
2016-06-30
Związek Euroregion „Tatry” we współpracy ze Samorządowym Krajem Preszowskim i Samorządowym Krajem Żylińskim w dniu 30.06.2016 r. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach 1 i 3 osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
Szkolenia dla potencjalnych mikrobeneficjentówSzkolenia dla potencjalnych mikrobeneficjentów
2016-06-29
Informujemy, że Związek Euroregion „Tatry” organizuje szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców mikroprojektów w ramach I i III osi priorytetowej Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Na szkolenia zapraszamy: 4 lipca 2016 r. do Jabłonki, 6 lipca 2016 r. do Starego Sącza oraz 8 lipca 2016 r. do Nowego Targu.
Pierwsze posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020Pierwsze posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020
2016-06-08
Informujemy, że w dniu 7 czerwca 2016 r. w Ośrodku Współpracy Polsko Słowackiej w Nowym Targu odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
Inauguracyjne posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020Inauguracyjne posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020
2016-05-27
Informujemy, że w dniu 7 czerwca 2016 r. odbędzie się inauguracyjne posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
Nowy numer "Kuriera Transgranicznego"- newslettera Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020Nowy numer "Kuriera Transgranicznego"- newslettera Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020
2016-05-18
Zapraszamy do lektury kolejnego numeru "Kuriera transgranicznego" - newslettera Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 wydawanego przez Wspólny Sekretariat Techniczny.
Euroregion „Tatry" na Dniach Otwartych Funduszy EuropejskichEuroregion „Tatry" na Dniach Otwartych Funduszy Europejskich
2016-05-16
Informujemy, że w dniu 15.05.2016 r. odbył się w Nowym Targu Festiwal Funduszy Europejskich „Małopolska myśli o Tobie”. Związek Euroregion „Tatry” oraz Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY aktywnie uczestniczyli w wydarzeniu.
Na nowotarskim rynku ruszył Festiwal Funduszy Europejskich „Małopolska myśli o Tobie”Na nowotarskim rynku ruszył Festiwal Funduszy Europejskich „Małopolska myśli o Tobie”
2016-05-12
Informujemy, że na nowotarskim rynku jest już czynny Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich. W dniach 10-14 maja 2016r., w godz. 11.00-18.00 i podczas Festiwalu w niedziele 15 maja, w godz. 14.00-19.00 będzie można bezpłatnie porozmawiać ze specjalistami na temat rozwoju ścieżki zawodowej czy dotacji dla firm, instytucji i organizacji pozarządowych.
Rusza druga edycja Festiwalu Funduszy Europejskich „Małopolska myśli o Tobie”Rusza druga edycja Festiwalu Funduszy Europejskich „Małopolska myśli o Tobie”
2016-05-09
Przed nami lato, a wraz z nim imponujący wybór imprez plenerowych, koncertów i spotkań kulturalnych w Małopolsce. W harmonogramie małopolskich wydarzeń nie zabraknie Festiwalu Funduszy Europejskich „Małopolska myśli o Tobie”. Będzie to druga edycja tej imprezy, która w ubiegłym roku gościła z sukcesem w siedmiu miastach Małopolski.
Nabór wniosków dla pierwszej osi priorytetowej Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020Nabór wniosków dla pierwszej osi priorytetowej Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020
2016-05-05
Informujemy, że został ogłoszony nabór wniosków dla pierwszej osi priorytetowej Programu Interreg V-A Polska-Słowacja V-A 2014-2020 „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”. Nabór trwa do 16 sierpnia 2016 r.
Nabór kandydatów na ekspertów w ramach Programu Interreg Polska-SłowacjaNabór kandydatów na ekspertów w ramach Programu Interreg Polska-Słowacja
2016-04-21
Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Trangranicznej Interreg Polska – Słowacja 2014-2020 ogłasza nabór kandydatów na ekspertów w ramach programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020
Prezentacja na temat realizacji mikroprojektów podczas XXII Kongresu Związku Euroregion TatryPrezentacja na temat realizacji mikroprojektów podczas XXII Kongresu Związku Euroregion Tatry
2016-04-13
Dnia 12 kwietnia 2016 r. w Zakopanem obradował XXII Kongres Euroregionu „Tatry”. W trakcie Kongresu zaprezentowano m.in. informację na temat realizacji mikroprojektów przez Związek Euroregion „Tatry” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
Trzecie posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Interreg V-A PL-SK 2014-2020Trzecie posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Interreg V-A PL-SK 2014-2020
2016-04-05
W dniach 31.03 – 01.04.216 r. w Żylinie odbyło się trzecie posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Interreg Polska-Słowacja 2014-2020. W trakcie obrad zatwierdzono między innymi dwa projekty parasolowe złożone przez Związek Euroregion „Tatry”.
Projekty Parasolowe Związku Euroregion "Tatry"Projekty Parasolowe Związku Euroregion "Tatry"
2016-02-17
W dniu 16.02.2016 r. Związek Euroregion "Tatry" złożył do Wspólnego Sekretariatu Technicznego wnioski o dofinansowanie Projektów Parasolowych.
Nabory wniosków na Projekty Parasolowe Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020Nabory wniosków na Projekty Parasolowe Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020
2016-02-02
Informujemy, że ogłoszono nabór na Projekty Parasolowe w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020
Nabór wniosków dla drugiej osi priorytetowej Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020Nabór wniosków dla drugiej osi priorytetowej Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020
2016-01-27
Informujemy, że został ogłoszony nabór wniosków dla drugiej osi priorytetowej Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020 -„Zrównoważony transport transgraniczny”, priorytet inwestycyjny: Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi. Nabór trwa do 31 maja 2016 r.
Baza Konkurencyjności Funduszy EuropejskichBaza Konkurencyjności Funduszy Europejskich
2016-01-18
Informujemy, że dostępna jest Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich – narzędzie dedykowane polskim beneficjentom środków finansowych pochodzących z funduszy europejskich, którzy są zobowiązani do przestrzegania zasady konkurencyjności.
Podręcznik Beneficjenta w Programie Interreg V-A PL-SK 2014-2020Podręcznik Beneficjenta w Programie Interreg V-A PL-SK 2014-2020
2015-12-30
Informujemy, że opublikowana została pierwsza wersja zatwierdzonego Podręcznika Beneficjenta w Programie Interreg V-A PL-SK 2014-2020.
Prezentacja informacji na temat mikroprojektów podczas XXI Kongresu Związku Euroregion TatryPrezentacja informacji na temat mikroprojektów podczas XXI Kongresu Związku Euroregion Tatry
2015-12-21
Dnia 17 grudnia 2015 r. w Czarnym Dunajcu obradował XXI Kongres Euroregionu „Tatry”. W trakcie Kongresu zaprezentowano m.in. informację na temat realizacji mikroprojektów przez Związek Euroregion „Tatry” w latach 2014-2022 w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja.
Drugie posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Interreg V-A PL-SK 2014-2020Drugie posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Interreg V-A PL-SK 2014-2020
2015-12-16
W dniu 10 grudnia 2015 r. w Bielsku-Białej odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Interreg Polska-Słowacja 2014-2020, podczas którego podjęto decyzje i zatwierdzono dokumenty niezbędne do uruchomienia naborów.
Harmonogram naborów wniosków na ok 2016 w Programie Interreg V-A PL-SKHarmonogram naborów wniosków na ok 2016 w Programie Interreg V-A PL-SK
2015-12-10
Informujemy, że Ministerstwo Rozwoju opublikowało harmonogram naborów wniosków w Programie Współpracy Transgranicznej Interreg V - A Polska - Słowacja na 2016 rok. Dokument obowiązuje od 2 grudnia 2015 r.
Aktualizacja zapisów Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020Aktualizacja zapisów Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020
2015-12-02
Informujemy, że decyzją Komitetu Monitorującego Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2014-2020 zatwierdzone zostały zmiany w dokumencie programowym.
Programy EWT 2014-2020. Perspektywy dla polskich i słowackich beneficjentówProgramy EWT 2014-2020. Perspektywy dla polskich i słowackich beneficjentów
2015-12-02
W dniu 27 listopada 2015 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu odbyła się konferencja informacyjna pt. "Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020. Perspektywy dla polskich i słowackich beneficjentów", w której uczestniczyli między innymi przedstawiciele Związku Euroregion "Tatry" oraz WST.
Drugie posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Interreg V-A PL-SK 2014-2020Drugie posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Interreg V-A PL-SK 2014-2020
2015-11-23
W dniu 10.12.2015 r. w Bielsku-Białej odbędzie się drugie posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A PL-SK 2014-2020.
Konferencja "Programy EWT 2014-2020. Perspektywy dla polskich i słowackich beneficjentów"Konferencja "Programy EWT 2014-2020. Perspektywy dla polskich i słowackich beneficjentów"
2015-11-17
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY zaprasza do udziału w konferencji informacyjnej dotyczącej nowych programów europejskiej współpracy terytorialnej na lata 2014-2020. Odbędzie się ona w dniu 27 listopada 2015 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu.
Piąte posiedzenie Podgrupy roboczej ds. mikroprojektówPiąte posiedzenie Podgrupy roboczej ds. mikroprojektów
2015-10-28
W dniach 26-27 października 2015 r. w Katowicach odbyło się piąte posiedzenie Podgrupy roboczej ds. mikroprojektów.
Pierwszy numer "Kuriera Trangranicznego" - newslettera Programu Interreg V-A Polska-SłowacPierwszy numer "Kuriera Trangranicznego" - newslettera Programu Interreg V-A Polska-Słowac
2015-10-26
Zapraszamy do lektury pierwszego numeru "Kuriera transgranicznego" - newslettera Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 wydawanego przez Wspólny Sekretariat Techniczny.
Piąte posiedzenie Podgrupy roboczej ds. mikroprojektówPiąte posiedzenie Podgrupy roboczej ds. mikroprojektów
2015-10-19
W dniach 26-27 października 2015 r. w Katowicach odbędzie się piąte posiedzenie Podgrupy roboczej ds. mikroprojektów.
Informacja na temat stanu przygotowań do PWT Interreg V-A PL-SK na Radzie EuroregionuInformacja na temat stanu przygotowań do PWT Interreg V-A PL-SK na Radzie Euroregionu
2015-10-09
W dniu 9 października 2015 r. w siedzibie Euroregionu „Tatry” w Nowym Targu odbyło się posiedzenie Rady Związku Euroregion „Tatry” podczas którego omówiono stan przygotowań Euroregionu "Tatry" do Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020.
Prezentacja PWT Interreg V-A PL-SK w trakcie konferencji podsumowującej realizację mikroprojektówPrezentacja PWT Interreg V-A PL-SK w trakcie konferencji podsumowującej realizację mikroprojektów
2015-10-02
Jednym z tematów drugiego dnia konferencji podsumowującej realizację mikroprojektów w Euroregionie "Tatry", która odbyła się w dniu 01.10.2015 r. był nowy program współpracy transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
Udział Euroregionu Tatry w konferencji pn. Fundusze dla pogranicza...Udział Euroregionu Tatry w konferencji pn. Fundusze dla pogranicza...
2015-10-02
W trakcie konferencji pn. Fundusze dla pogranicza – realizując pomysły dzięki programowi Polska-Słowacja, która odbyła się w dniu 30.09.2015 r. w Zakopanem przedstawiciel Euroregionu Tatry: zaprezentował projekt pt. Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego „Od Ladislava Mednanskiego do Jana Kantego Pawluśkiewicza- uznany za jeden z najlepszych projektów wdrażanych w PWT PL-SK 2007-2013 oraz uczestniczył jako ekspert w jednym z paneli warsztatowo-dyskusyjnych.
Konferencja pn. "Fundusze dla pogranicza-realizuj pomysły..."Konferencja pn. "Fundusze dla pogranicza-realizuj pomysły..."
2015-09-14
Wspólny Sekretariat Techniczny zaprasza na konferencję pn. "Fundusze dla pogranicza - realizuj pomysły dzięki programowi Polska-Słowacja", która odbędzie się w dniu 30.09.2015 r. w Zakopanem.
Zakończenie naboru na projekty flagoweZakończenie naboru na projekty flagowe
2015-09-03
W dniu 31.08.2015 r. zakończył się nabór na koncepcję projektów flagowych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Złożono 37 koncepcji. Wśród nich znalazł się strategiczny projekt Euroregionu „Tatry” pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy Szlak wokół Tatr-etap II”.
Mikroprojekty w Programie Interreg V-A PL-SK 2014-2020Mikroprojekty w Programie Interreg V-A PL-SK 2014-2020
2015-09-02
Trwają prace nad opracowaniem narzędzia informatycznego, które służyć będzie usprawnieniu systemu wdrażania mikroprojektów w ramach Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020.
Dodatkowe informacje do naboru na koncepcje projektów flagowychDodatkowe informacje do naboru na koncepcje projektów flagowych
2015-06-22
W nawiązaniu do ogłoszonego naboru na koncepcje projektów flagowych w Programie Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020, Wspólny Sekretariat Techniczny opublikował dodatkowy dokument pn. "Szczegółowy opis działań kwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu".
Posiedzenie Podgrupy Roboczej ds. Mikroprojektów w Programie Interreg V-A PL-SK 2014-2020Posiedzenie Podgrupy Roboczej ds. Mikroprojektów w Programie Interreg V-A PL-SK 2014-2020
2015-06-09
W dniu 3 czerwca 2015 roku w Katowicach odbyło się czwarte posiedzenie Podgrupy Roboczej ds. mikroprojektów w Programie Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, w którym uczestniczyli przedstawiciele Związku Euroregion „Tatry”.
Nabór na koncepcje projektów flagowych w ramach Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020Nabór na koncepcje projektów flagowych w ramach Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020
2015-05-19
Informujemy, że w dniu 18 maja br. Wspólny Sekretariat Techniczny w Krakowie ogłosił nabór na koncepcje projektów flagowych w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Nabór potrwa do dnia 31 sierpnia 2015 r.
Pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020Pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020
2015-04-30
Informujemy, że w dniu 29.04.2015 r. w Starym Smokowcu odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, w którym uczestniczyli przedstawiciele Związku Euroregion „Tatry” i Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY.
Prezentacja na temat FMP w ramach Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020Prezentacja na temat FMP w ramach Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020
2015-04-16
W dniu 15.04.2015 r. w Starym Sączu odbył się XXI Kongres Związku Euroregion "Tatry". W trakcie spotkania została zaprezentowana rola Euroregionu „Tatry” w realizacji funduszu małych projektu w ramach Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020.
O pieniądzach i priorytetach Euroregionu "Tatry"O pieniądzach i priorytetach Euroregionu "Tatry"
2015-03-02
Wywiad Bogusława Waksmundzkiego - Przewodniczącego Rady Związku Euroregion "Tatry".
Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 zatwierdzony przez Komisję EuropejskąProgram Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 zatwierdzony przez Komisję Europejską
2015-02-17
Komisja Europejska zaakceptowała Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. W ramach programu kontynuowane będą również mikroprojekty, realizowane w ramach 3 projektów parasolowych. Za zarządzanie największym z tych projektów odpowiadać będzie Związek Euroregion "Tatry" jako Partner Wiodący.
Komisja Europejska przyjęła Umowę Partnerstwa ze SłowacjąKomisja Europejska przyjęła Umowę Partnerstwa ze Słowacją
2014-06-22
W dniu 20.06.2014 r. Komisja Europejska przyjęła „umowę partnerstwa” ze Słowacją, która określa sposób wykorzystania funduszy strukturalnych i inwestycyjnych UE na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w latach 2014-2020. Porozumienie otwiera drogę do finansowania polityki spójności w wysokości 14 mld EUR, w tym europejskiej współpracy terytorialnej w kwocie 223,4 mln EUR.
Komisja Europejska przyjęła Umowę Partnerstwa z PolskąKomisja Europejska przyjęła Umowę Partnerstwa z Polską
2014-05-30
W dniu 23.05.2014 r. Komisja Europejska przyjęła „umowę partnerstwa” z Polską, w której określono strategię optymalnego wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w polskich regionach i miastach oraz na rzecz obywateli. Przyjęta umowa otwiera drogę do inwestycji na łączną kwotę 77,6 mld euro w ramach funduszy polityki spójności w okresie 2014–2020.
Konferencja konsultacyjna projektu Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2014-2020Konferencja konsultacyjna projektu Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2014-2020
2014-05-16
W dniu 14 maja w auli Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu odbyła się konferencja konsultacyjna projektu Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2014-2020. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Związku Euroregion "Tatry" i Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY.
Konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - RepublikaKonsultacje publiczne projektu Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika
2014-04-15
Związek Euroregion „Tatry” informuje, że w dniu 15 kwietnia 2014 r. rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu nowego Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka na lata 2014-2020.
Spotkanie przedstawicieli Samorządowego Kraju Preszowskiegi i polskich samorządowców w Nowym SączuSpotkanie przedstawicieli Samorządowego Kraju Preszowskiegi i polskich samorządowców w Nowym Sączu
2014-02-03
Transgraniczne inwestycje drogowe – to najważniejszy temat, o jakim dyskutowano w czasie roboczego spotkania przedstawicieli Samorządowego Kraju Preszowskiego (SKP) i polskich samorządowców w Nowym Sączu.
Spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach 2014-2020Spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach 2014-2020
2014-01-27
W dniu 15 stycznia 2014 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu odbyło się spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach 2014-2020. Uczestniczyli w nim przedstawiciele polskich samorządów - członków Związku Euroregion "Tatry". Było to jedno z działań zaplanowanych w realizowanym przez Euroregion "Tatry" mikroprojekcie, w ramach którego opracowywana jest strategia działania Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY na lata 2014-2020.
Z Wiceministrem Infrastruktury i Rozwoju Adamem Zdziebło o przyszłości EWTZ Wiceministrem Infrastruktury i Rozwoju Adamem Zdziebło o przyszłości EWT
2014-01-22
W poniedziałek 20 stycznia 2014 r. w Urzędzie Gminy w Jasienicy odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej. W obradach uczestniczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Adam Zdziebło.
Rozporządzenia dotyczące polityki spójności Unii Europejskiej na lata 2014-2020 przyjęte!Rozporządzenia dotyczące polityki spójności Unii Europejskiej na lata 2014-2020 przyjęte!
2013-12-27
Rada Unii Europejskiej w dniu 17 grudnia 2013 r. oficjalnie przyjęła rozporządzenia dotyczące polityki spójności UE w latach 2014-2020. Wchodzą one w życie wraz z ich opublikowaniem w Dzienniku Urzędowym UE L 347 w dniu 20 grudnia 2013 r.
Parlament Europejski przyjął pakiet rozporządzeń dotyczących polityki spójności na lata 2014-2020Parlament Europejski przyjął pakiet rozporządzeń dotyczących polityki spójności na lata 2014-2020
2013-11-20
W dniach 19 i 20 listopada 2013 r. Parlament Europejski podjął decyzje w dwóch najważniejszych kwestiach dla nowej perspektywy Unii Europejskiej na lata 2014-2020 - przyjął Wieloletnie Ramy Finansowane oraz pakiet rozporządzeń dotyczących polityki spójności.
Spotkanie przedstawicieli euroregionów z wiceministrem Adamem ZdziebłoSpotkanie przedstawicieli euroregionów z wiceministrem Adamem Zdziebło
2013-10-04
W dniu 2 października 2013 r. w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli polskich euroregionów z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Adamem Zdziebło. Dotyczyło ono drażania Funduszy Małych Projektów (FMP) w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2014-2020.
Konferencja pt. „Współpraca transgraniczna w nowej perspektywie 2014-2020”Konferencja pt. „Współpraca transgraniczna w nowej perspektywie 2014-2020”
2013-05-21
W dniu 15 maja 2013 r. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych odbyła się konferencja pt. „Współpraca transgraniczna w nowej perspektywie 2014-2020”, która została zorganizowana przez nowo powstałą Federację Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej. Była to okazja do omówienia kwestii szczególnie ważnych w obecnym okresie przygotowawczym do realizacji nowych programów współpracy transgranicznej. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej
Spotkanie przedstawicieli euroregionów z minister rozwoju regionalnegoSpotkanie przedstawicieli euroregionów z minister rozwoju regionalnego
2012-12-20
W dniu 19 grudnia 2012 r. w Warszawie przedstawiciele polskich euroregionów spotkali się z Minister Rozwoju Regionalnego Elżbietą Bieńkowską oraz Sekretarzem Stanu Adamem Zdziebło. Spotkanie dotyczyło roli euroregionów w programach transgranicznych Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2014-2020. Związek Euroregion „Tatry” reprezentowali Przewodniczący Rady Bogusław Waksmundzki oraz Dyrektor biura Antoni Nowak.
Konferencja nt. Europejskiej Współpracy TerytorialnejKonferencja nt. Europejskiej Współpracy Terytorialnej
2012-10-03
W dniu 25.10.2012 r. we Wrocławiu odbędzie się konferencja pn. „Europejska Współpraca Terytorialna - doświadczenia i perspektywy”. Głównym celem konferencji jest zaprezentowanie Europejskiej Współpracy Terytorialnej jako ważnego instrumentu rozwoju regionalnego w kontekście toczącej się w Unii Europejskiej debaty o kształcie programów po 2013 roku.
Udział przedstawicieli Euroregionu "Tatry" w spotkaniu z Euroregionami organizowanym w MRRUdział przedstawicieli Euroregionu "Tatry" w spotkaniu z Euroregionami organizowanym w MRR
2012-05-31
W dniach 31 maja - 1 czerwca 2012 r. przedstawiciele Euroregionu "Tatry" uczestniczą w spotkaniu z Euroregionami dotyczącym realizacji zadań w ramach Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Spotkanie organizowane jest przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Stanowisko Euroregionu "Tatry" w sprawie polsko-słowackiej współpracy transgranicznejStanowisko Euroregionu "Tatry" w sprawie polsko-słowackiej współpracy transgranicznej
2012-05-08
Podczas XVIII Kongresu Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry", który odbył się 18 kwietnia 2012 r. w Liptowskim Mikulaszu, polscy i słowaccy delegaci przyjęli wspólne stanowisko w sprawie polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2014-2020.
Pakiet rozporządzeń dotyczących polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2014-2020Pakiet rozporządzeń dotyczących polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2014-2020
2011-10-18
Dnia 6 października 2011 r. Komisja Europejska przedstawiła pakiet legislacyjny dla polityki spójności na lata 2014-2020.
Spotkanie przedstawicieli Euroregionów z Podsekretarzem Stanu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego WaldSpotkanie przedstawicieli Euroregionów z Podsekretarzem Stanu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wald
2011-04-12
W dniu 6 kwietnia br. przedstawiciele Euroregionów działających na granicach Polski spotkali się w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego z Podsekretarzem Stanu Waldemarem Sługockim.