Sobota, 20 kwietnia 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Umowy o dofinansowanie projektów parasolowych zostały podpisane

Umowy o dofinansowanie projektów parasolowych zostały podpisane2016-08-10
W dniu 04.08.2016 r. w Ministerstwie Rozwoju podpisano umowy na realizację dwóch projektów parasolowych Związku Euroregion „Tatry” w partnerstwie z Samorządowym Krajem Preszowskim oraz Samorządowym Krajem Żylińskim.

Związek Euroregion „Tatry” jako Partner Wiodący  realizuje w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2014-2020 w partnerstwie z Samorządowym Krajem Preszowskim oraz Samorządowym Krajem Żylińskim dwa projekty parasolowe: 

w osi priorytetowej 1 projekt parasolowy pt. „Łączy nas natura i kultura” na kwotę 5.956.041,96 EUR,
w osi priorytetowej 3 projekt parasolowy pt. „Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim” na kwotę 661.782,37 EUR.