Niedziela, 23 czerwca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Ulotka wydana w ramach projektu pt. "BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM..."

Ulotka wydana w ramach projektu pt. "BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM..."2012-03-20
Tytuł: Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na pograniczu polsko-słowackim, wyd. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, nakład: 5.000 egzemplarzy

Ulotka Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na pograniczu polsko-słowackim ukazuje różnice w prawie o ruchu drogowym po stronie polskiej  i słowackiej. Wydana została przez Komendę Powiatową Policji w Gorlicach w polsko-słowackiej wersji językowej.