Sobota, 13 lipca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Ulotka pt. "TWÓRCY LUDOWI POGRANICZA POLSKO-SŁOWACKIEGO"

Ulotka pt. "TWÓRCY LUDOWI POGRANICZA POLSKO-SŁOWACKIEGO"2012-03-21
Tytuł:  Twórcy ludowi pogranicza polsko-słowackiego, wyd. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”, nakład: 200 egzemplarzy
Dwujęzyczna polsko-słowacka ulotka powstała w celu upowszechnienia wiedzy wśród mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego o rezultatach projektu pt. Twórcy ludowi pogranicza polsko-słowackiego. W broszurze zaprezentowano informacje dotyczące miedzy innymi celów projektu i  zrealizowanych działań.  Ulotka jest ilustrowana fotografiami z przeprowadzonych warsztatów rękodzieła ludowego.