Sobota, 13 lipca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Ulotka promująca projekt „STUDIUM PORÓWNAWCZE TRADYCYJNEJ ARCHITEKTURY..."

Ulotka promująca projekt „STUDIUM PORÓWNAWCZE TRADYCYJNEJ ARCHITEKTURY..."2012-03-21
Tytuł: Studium porównawcze tradycyjnej architektury orawskiej na starej fotografii ze stanem obecnym, wyd. Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, nakład: 1.000 egzemplarzyUlotka promująca projekt pt. Studium porównawcze tradycyjnej architektury orawskiej na starej fotografii ze stanem obecnym zawiera ogólne informacje o projekcie (okres realizacji, główny cel, działania realizowane w ramach projektu).