Sobota, 09 grudnia 2023 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Udział przedstawicieli Euroregionu "Tatry" w spotkaniu z Euroregionami organizowanym w MRR

Udział przedstawicieli Euroregionu "Tatry" w spotkaniu z Euroregionami organizowanym w MRR2012-05-31
W dniach 31 maja - 1 czerwca 2012 r., na zaproszenie Podsekretarza Stanu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Marcelego Niezgody, przedstawiciele Związku Euroregion "Tatry" uczestniczą w spotkaniu z Euroregionami dotyczącym realizacji zadań w ramach Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

W pierwszym dniu spotkania omówione zostaną najważniejsze kwestie dotyczące przyszłego okresu programowania m.in. uregulowania prawne, możliwy kształt programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, rola Euroregionów w nowej perspektywie finansowej.Dalsza część spotkania zostanie poświęcona sprawom związanym z wdrażaniem Funduszu  Małych Projektów w ramach programów transgranicznych Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2007-2013 oraz wymianie doświadczeń w zakresie stosowania najlepszych praktyk.