Sobota, 20 kwietnia 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Szkolenia dla potencjalnych mikrobeneficjentów z obsługi Generatora wniosków i rozliczeń

Szkolenia dla potencjalnych mikrobeneficjentów z obsługi Generatora wniosków i rozliczeń2016-07-22
Do dnia 14 września 2016 r. (do godz. 15.30) trwa pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach 1 i 3 osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Aby ubiegać się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla polsko- słowackich przedsięwzięć związanych z ochroną i rozwojem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza  lub rozwojem edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie, konieczne jest wypełnienie wniosku o dofinansowanie za pomocą Generatora wniosków i rozliczeń.  W związku z tym, w dniach 4 sierpnia  i 5 sierpnia 2016 r. Euroregion "Tatry"  organizuje bezpłatne, jednodniowe szkolenia dotyczące obsługi Generatora wniosków i rozliczeń . Szkolenia odbędą się w Centrum Dydaktyczno-Bibliotecznym Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71. Do udziału w szkoleniach zapraszamy przedstawicieli uprawnionych instytucji/organizacji (kwalifikujących się potencjalnych mikrobeneficjentów), którzy są zainteresowani składaniem wniosków w trwającym naborze. Poniżej publikujemy ramowy program szkoleń  oraz formularz zgłoszenia uczestnictwa. Pisemne zgłoszenia udziału w szkoleniu prosimy przesyłać w terminie  do dnia 29 lipca 2016 r. do godz.15.00  faksem na numer (18) 266 99 81 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: pwt@euroregion-tatry.eu
 Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność  zgłoszeń. Ze względów organizacyjnych (limitowana liczba stanowisk komputerowych) prosimy o uczestnictwo tylko jednej osoby z danej instytucji/organizacji.  Na potrzeby szkolenia organizator zapewni uczestnikom komputery z dostępem do internetu. W celu aktywnego udziału w szkoleniu konieczne jest posiadanie przez każdego uczestnika adresu e-mail, który jest niezbędny do rejestracji w Generatorze wniosków i rozliczeń.