Niedziela, 25 lutego 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Szkolenia dla potencjalnych mikrobeneficjentów

Szkolenia dla potencjalnych mikrobeneficjentów2016-06-29
Informujemy, że Związek Euroregion „Tatry”  wraz z Samorządowym Krajem Preszowskim i Samorządowym Krajem Żylińskim, które realizują wspólnie następujące projekty parasolowe: 
a)    „Łączy nas natura i kultura” w ramach 1 osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014-2020,   
b)    „Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim”  w ramach 3 osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014-2020,   
planują w dniu 30 czerwca 2016 r. ogłosić nabory wniosków o dofinansowanie mikroprojektów. Nabory w ramach obydwu  projektów parasolowych trwać będą do dnia 14 września 2016 r. do godziny 15.30.
Dostępna kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla mikroprojektów w tych naborach wynosi:
a)    w ramach 1 osi priorytetowej: 2.400.000,00 EUR, przy czym w podziale na partnerów projektu parasolowego kształtuje się następująco:
•    dla Związku Euroregion „Tatry”: 1.450.609,27 EUR,
•    dla Samorządowego Kraju Preszowskiego: 548.271,18 EUR,
•    dla Samorządowego Kraju Żylińskiego: 401.119,55 EUR.

b)    w ramach 3 osi priorytetowej: 562.515,04 EUR, przy czym w podziale na partnerów projektu parasolowego kształtuje się następująco:
•    dla Związku Euroregion „Tatry”: 339.995,65 EUR,
•    dla Samorządowego Kraju Preszowskiego: 128.504,49 EUR,
•    dla Samorządowego Kraju Żylińskiego: 94.014,90 EUR.

W związku z tym Związek Euroregion „Tatry” organizuje bezpłatne, jednodniowe szkolenia dotyczące zasad aplikowania o środki z EFRR,  adresowane dla  potencjalnych mikrobeneficjentów, w następujących terminach:
1)    dnia 4 lipca 2016 r. w Orawskiej Bibliotece Publicznej w Jabłonce dla wnioskodawców z  terenu gmin: Czarny Dunajec, Jabłonka, Lipnica Wielka, Raba Wyżna, Spytkowice oraz  wnioskodawców z terenu powiatu tatrzańskiego a także miasta Sucha Beskidzka;
2)    dnia 6 lipca 2016 r. w Urzędzie Miejskim  w Starym Sączu dla wnioskodawców z terenu powiatów: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego oraz miasta Nowy Sącz;  
3)    dnia 8 lipca 2016 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej  w Nowym Targu dla wnioskodawców z terenu gmin: Czorsztyn, Krościenko n. Dunajcem, Łapsze Niżne, Nowy Targ, Ochotnica Dolna, z terenu powiatów: chrzanowskiego, myślenickiego i olkuskiego oraz miast i gmin: Rabka-Zdrój, Szczawnica, a także miasta Nowy Targ.

Poniżej publikujemy Ramowy program szkoleń  oraz Karty zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniach.  Pisemne zgłoszenia udziału w szkoleniu prosimy przesyłać faksem na numer (18) 266 99 81 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: pwt@euroregion-tatry.eu w następujących  terminach:
-  do dnia 1 lipca 2016 r.  do godz.15.00 w przypadku uczestników szkolenia organizowanego w Jabłonce,
- do dnia 4 lipca 2016 r. do godz. 15.00 w przypadku uczestników szkolenia organizowanego w Starym Sączu,
- do dnia 5 lipca 2016 r. do godz. 15.00 w przypadku uczestników szkolenia organizowanego w Nowym Targu.
 Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność  zgłoszenia.
W przypadku większego zainteresowania szkoleniami, biuro Związku Euroregion ”Tatry”  zorganizuje kolejne szkolenia, o których poinformujemy w terminie późniejszym.

Podstawowe informacje o zasadach dofinansowania mikroprojektów dla wnioskodawców dostępne będą w dniu ogłoszenia naborów tj. 30.06.2016 r. na stronie internetowej: www.pwt.euroregion-tatry.eu