Sobota, 13 lipca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Seminarium dotyczące wymiany doświadczeń między polskimi i słowackimi służbami porządkowymi

2010-09-20
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie serdecznie zaprasza na seminarium pt. „Wymiana doświadczeń między służbami wspomagającymi działalność Policji polskiej i słowackiej dla bezpieczeństwa na obszarze pogranicza polsko-słowackiego”. Seminarium odbędzie się w dniach 30 września-1 października 2010 r. w Krynicy-Zdroju (szczegółowy program w załączeniu). Celem seminarium jest wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk płynących  z realizacji konkretnych przedsięwzięć.

Tematy seminarium to:
• Dotychczasowa współpraca służb wspomagających działalność Policji polskiej i słowackiej.
• Wypracowanie propozycji podniesienia poziomu współpracy między służbami Policji małopolskiej, preszowskiej i żylińskiej.

Seminarium realizowane jest w ramach mikroprojektu pt. Bezpieczne pogranicze polsko-słowackie-wymiana doświadczeń między służbami porządkowymi. Partnerami projektu są Krajské riaditel’stva Policajného zboru z Preszowa i Żyliny.