Niedziela, 23 czerwca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Realizacja przez Miasto Nowy Targ i instytucje Miasta mikroprojektów

Realizacja przez Miasto Nowy Targ i instytucje Miasta mikroprojektów2012-05-16
W dniu 14 maja 2012 r. w siedzibie Euroregionu "Tatry" w Nowym Targu odbyło się posiedzenie Rady Związku Euroregion "Tatry", w którym uczestniczyli członkowie Rady oraz zaproszeni goście: Senator Rzeczypospolitej Polskiej prof. dr hab. Stanisław Hodorowicz, Burmistrz Miasta Nowego Targu Marek Fryźlewicz, Dyrektor Biura Poselskiego Andrzeja Guta -Mostowego Michał Glonek.


Spotkaniem z władzami Miasta Nowego Targu Rada rozpoczęła cykl konsultacji z poszczególnymi członkami Związku, które odbywać się będą podczas kolejnych posiedzeń Rady. Tematem tych spotkań będzie m.in. omówienie współpracy pomiędzy Związkiem Euroregion „Tatry” a członkami przy realizacji Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013.

Uczestnicy posiedzenia zapoznali się z informacjami na temat realizacji przez Miasto Nowy Targ i instytucje Miasta transgranicznych polsko-słowackich mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. Miasto Nowy Targ i instytucje Miasta: Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Szkoła Podstawowa nr 11 im. Żołnierzy Armii Krajowej są beneficjentami 7 mikroprojektów. Do  dnia 08.05.2012 r. Związek Euroregion "Tatry" poświadczył dla tych projektów wydatki kwalifikowalne w kwocie przekraczającej 190 tysięcy EUR. Na obszarze Miasta Nowego Targu w latach 2009-2012  realizowano także inne mikroprojekty, których beneficjentami byli: Podhalańskie Stowarzyszenie Muzyczne Chór "Echo Gorczańskie", Fundacja Rozwoju Regionu Jeziora Czorsztyńskiego, Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu oraz Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu.

W trakcie posiedzenia Dyrektor Antoni Nowak przedłożył zebranym informację na temat przygotowań Euroregionu „Tatry” do realizacji zadań w Programie Współpracy Transgranicznej w latach 2014-2020. Szczegółowe informacje na temat posiedzenia Rady w dniu 14.05.2012 r. znajdują się tutaj.

Poniżej zamieszczamy prezentację multimedialną na temat realizacji przez Miasto Nowy Targ i instytucje Miasta transgranicznych polsko-słowackich mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013, w której wykorzystaliśmy fotografie udostępnione przez następujących mikrobeneficjentów: Gminę Miasto Nowy Targ, Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu, Miejską Bibliotekę Publiczną w Nowym Targu, Szkołę Podstawową nr 11 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Nowym Targu oraz zdjęcie pochodzące ze strony www. fotogaleria.nowytarg.pl.

pdfPlik PDF