Niedziela, 01 października 2023 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Publikacje wydane w ramach projektu pt. "OCENA ZMIAN W ŚRODOWISKU PIENIN..."

Publikacje wydane w ramach projektu pt. "OCENA ZMIAN W ŚRODOWISKU PIENIN..."2012-03-21
Wyd. Pieniński Park Narodowy

…Od chwili ich oddania do eksploatacji minęło dopiero 13 lat. To zbyt krótki okres by zaobserwować wszystkie niekiedy subtelne formy oddziaływania zgromadzonej masy wody i całej towarzyszącej infrastruktury technicznej na przyrodę Pienin. Jedno nie ulega wątpliwości – szeroko zakrojony monitoring zbiorników i terenów przyległych powinien być kontynuowany.


Jak czytamy w publikacji pt.
Pieniny-Zapora-Zmiany: w wyniku spiętrzenia wód Dunajca zaporą pod Niedzicą i zaporą w Sromowcach Wyżnych powstały dwa zbiorniki wodne, których wpływ na otaczające środowisko jest znaczący. Przed powstaniem Zbiornika Czorsztyńskiego i Sromowieckiego na tym terenie wody powierzchniowe stanowił tylko Dunajec z licznymi, szybko płynącymi potokami oraz źródła i młaki. Nowe zbiorniki natomiast posiadają wody o cechach jezior, z dużymi wahaniami poziomu lustra wody, którymi na dodatek steruje człowiek. Budowa zbiorników w rejonie, gdzie istnieje Pieniński Park Narodowy, spowodowała uruchomienie różnych procesów, które zmieniają środowisko (wody, gleby, rzeźbę), florę, faunę i krajobraz. Publikacje zawierające polskie i słowackie artykuły naukowe wydane przez Pieniński Park Narodowy w ramach mikroprojektu pt. Ocena zmian w środowisku Pienin spowodowanych budową i eksploatacją Zespołu Zbiorników Wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne opisują tylko niektóre zmiany w środowisku przyrodniczym i kulturowym Pienin.

1. Publikacja pt. Pieniny-Zapora-Zmiany
 

Red. Roman Soja, Stanisław Knutelski, Jan Bodziarczyk, wyd. Pieniński Park Narodowy, ss. 329, Krościenko nad Dunajcem 2010, nakład: 300 egzemplarzy2. Przewodnik słowacko-polskiej sesji posterowej "Badania naukowe w Pieninach 2010"

Wyd. Pieniński Park Narodowy, ss. 32, Krościenko nad Dunajcem 2010
, nakład: 200 egzemplarzy

  


3. Broszura pt. Pieniny – zapora – zmiany, czyli o tym jak zapora czorsztyńska zmieniła środowisko, florę, faunę i krajobraz Pienin


Wyd. Pieniński Park Narodowy, Krościenko nad Dunajcem 2010
, nakład: 2.000 egzemplarzy