Sobota, 13 lipca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Publikacje wydane w ramach mikroprojektu pt. "WSPÓLNY ROZWÓJ KULTURY I SPORTU NA ORAWIE..."

Publikacje wydane w ramach mikroprojektu pt. "WSPÓLNY ROZWÓJ KULTURY I SPORTU NA ORAWIE..."2012-03-21
Wyd. Gmina Jabłonka

W ramach mikroprojektu pt. Wspólny Rozwój Kultury i Sportu na Orawie 2010 Gmina Jabłonka wydała folder oraz ulotkę.

1. Folder pt. Orawa-granica łączy a nie dzieli

W
yd. Gmina Jabłonka, nakład: 5000 egzemplarzy

Folder prezentujący zdjęcia miedzy innymi z zorganizowanych wspólnych imprez w ramach projektu pt. Wspólny Rozwój Kultury i Sportu na Orawie 2010, którego realizatorem była Gmina Jabłonka wspólnie z partnerami: Orawskim Centrum Kultury oraz Miastem Trstena. Ponadto folder zawiera opis Miasta Trstena oraz  wsi wchodzących w skład Gminy Jabłonka tj. Chyżne, Jabłonka, Lipnica Mała, Orawka, Podwilk, Zubrzyca Dolna i Zubrzyca Górna.


  

2. Ulotka pt. Współpraca ponad granicą. Gmina Jabłonka-Miasto Trstena

Wyd. Gmina Jabłonka, nakład: 5.000 egzemplarzy

Ulotka Współpraca ponad granicą. Gmina Jabłonka-Miasto Trstena zawiera ogólne informacje na temat dotychczasowej transgranicznej współpracy Gminy Jabłonka i Miasta Trstena. Wyd. Gmina Jabłonka, nakład: 5.000 egzemplarzy