Poniedziałek, 24 czerwca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Publikacja pt. "UWARUNKOWANIA PRAWNE A PRAKTYKA..."

Publikacja pt. "UWARUNKOWANIA PRAWNE A PRAKTYKA..."2012-03-20
Tytuł: Uwarunkowania prawne a praktyka-współpraca policji na pograniczu polsko-słowackim, autor: Mariusz Ciarka, wyd: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, 2011, nakład: 500 egzemplarzy

Niniejsza publikacja jest podsumowaniem projektu Bezpieczne pogranicze polsko–słowackie – wymiana doświadczeń między służbami porządkowymi, który realizowała Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie. Publikacja została opracowana na podstawie wypracowanych wniosków, wystąpień i zgłaszanych pomysłów w trakcie trzech seminariów, na których omawiane były następujące tematy: „Bezpieczeństwo mieszkańców i turystów podczas organizacji imprez”, „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym z uwzględnieniem specyfiki rejonów górskich”, „Likwidacja skutków zdarzeń (wypadki drogowe, katastrofy itp.)”, „Zwalczanie międzynarodowej przestępczości pospolitej", „Współpraca policji z samorządem i organizacjami pozarządowymi”. Publikacja ma charakter informacyjny i promocyjny, wydana została w języku polskim i słowackim.