Niedziela, 01 października 2023 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Publikacja pt. "KAPLICZKI W SIEPRAWIU I W SPISKIM CZWARTKU"

Publikacja pt. "KAPLICZKI W SIEPRAWIU I W SPISKIM CZWARTKU"2012-03-20
Tytuł: Kapliczki w Sieprawiu i w Spiskim Czwartku, Autor: Marcin Prokop, wyd. Gmina Siepraw, ss. 200,  2010, nakład: 4.000 egzemplarzy

Niniejsza publikacja to  informator  turystyczny wydany w wersji polsko-słowackiej dotyczący  zasobów dziedzictwa kulturowego obu gmin, wraz z mapą lokalizacji obiektów małej architektury sakralnej.

Jak czytamy:
W przewodniku zamieszczono opisy 46 kapliczek z Gminy Siepraw i 16 ze Spiskiego Czwartku na Słowacji.

Siepraw, Zakliczyn, Cechówka i Łyczanka to wsie wchodzące w skład gminy Siepraw. Gmina ta należy też do najstarszych parafii na terenie powiatu myślenickiego. Znajduje się wśród 16 osad parafialnych wzmiankowanych w XIV wieku na tym terenie. Spiski  Czwartek (słow. Spišsky Štvrtok) – wieś w powiecie Lewocza, w kraju proszowskim na Słowacji. Położona jest w historycznym rejonie Spisz, na północ od Słowackiego Raju.

Publikacja została wydana w ramach mikroprojektu pt. Uchronić od zniszczenia i zapomnienia przydrożne figury pogranicza polsko – słowackiego realizowanego przez gminę Siepraw.