Poniedziałek, 25 września 2023 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Przygotowania do ogłoszenia kolejnego naboru mikroprojektów

Przygotowania do ogłoszenia kolejnego naboru mikroprojektów2011-12-20
Biuro Związku Euroregion „Tatry” informuje, że trwają przygotowania do kolejnego naboru mikroprojektów, którego ogłoszenie planowane jest    w pierwszym kwartale 2012 r. Obecnie trwają prace nad aktualizacją dokumentów regulujących wdrażanie mikroprojektów (w tym nad pakietem aplikacyjnym). Nabór prowadzony będzie    w sposób ciągły do końca 2012 r.  Możliwe jest jednakże wcześniejsze niż planowane zakończenie naboru w przypadku, gdy wyczerpana zostanie dostępna kwota wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jaką dysponuje Euroregion "Tatry".
 
Dofinansowanie z EFRR będą mogły uzyskać wyłącznie mikroprojekty:
-o wyraźnym wpływie transgranicznym,
-przynoszące wymierne i trwałe efekty,
-wykazujące autentyczne zaangażowanie partnera zagranicznego w realizacji zaplanowanych działań,
-wpisujące się w tematy wiodące określone przez partnerów projektu parasolowego, czyli realizujące działania z dziedziny turystyki i ochrony środowiska oraz działania zmierzające do zwiększenia udziału w Programie projektów wspierających równe szanse dla grup marginalizowanych społecznie.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w kolejnym naborze zapraszamy do skorzystania z możliwości  konsultacji z pracownikami Związku Euroregion „Tatry” .