Niedziela, 23 czerwca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Promocja publikacji pt. "Z Nowego Targu do Kieżmarku. Stroje ludowe..."

Promocja publikacji pt. "Z Nowego Targu do Kieżmarku. Stroje ludowe..."2012-07-23
W dniu 20.07.2012 r. Nowym Targu odbyło się spotkanie promujące  publikację pt. Z Nowego Targu do Kieżmarku. Stroje ludowe pogranicza polsko-słowackiego.  W spotkaniu uczestniczyli goście z Polski i ze Słowacji. W trakcie spotkania przybliżono zebranym proces ewolucji stroju ludowego na pograniczu polsko-słowackim. Wizualizację opowieści prowadzących stanowiła prezentacja tradycyjnych strojów góralskich  pogranicza polsko-słowackiego przez modeli i modelki z polskiego zespołu „Młode Podhale“ oraz ze słowackiego zespołu „Kicora".

Miasta: Nowy Targ i Kieżmark dostrzegając, że wśród mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego znikoma jest znajomość  strojów ludowych podjęli się realizacji mikroprojektu pt. Transgraniczna podróż z Nowego Targu do Kieżmarku śladami stroju ludowego. Publikacja to jeden z produktów mikroprojektu, którego celem jest ukazanie i rozpowszechnienie informacji na temat:
  • różnorodności stroju ludowego noszonego przez mieszkańców pogranicza,
  • cech łączących  tradycyjne elementy stroju ludowego noszonego po polskiej i słowackiej stronie granicy.
Opowieść o stroju ludowym przedstawiona w książce pt. Z Nowego Targu do Kieżmarku. Stroje ludowe pogranicza polsko-słowackiego wykracza poza granice Polski i sięga na tereny słowackiego Spisza. Wydawnictwo składa się z dwóch części.   Pierwsza z nich opracowana przez panią Stanisławę Trebunię-Staszel poświęcona została strojom górali podhalańskich. Druga część,  autorstwa pana Jána Olejníka, przybliża czytelnikowi  strój ludowy po słowackiej stronie Tatr. Publikacja jest bogato ilustrowana fotografiami. Książka zawiera tłumaczenie w języku słowackim oraz angielskim.

Mikroprojekt  pt. Transgraniczna podróż z Nowego Targu do Kieżmarku śladami stroju ludowego wdrażany jest przez Gminę Miasto Nowy Targ.  Partnerem słowackim w mikroprojekcie jest  Miasto Kieżmark. Poniżej zamieszczamy dokumentację fotograficzną ze spotkania promocyjnego. Fotografie pochodzą z archiwum Euroregionu "Tatry".